Nyt regionalt partnerskab sætter skub i klimatilpasning i Danmark

Hvem skal betale for klimatilpasning i Danmark? Og hvordan kan man samarbejde om vand, der ikke respekterer kommunegrænserne? Det skal et nyt initiativ fra Region Hovedstaden være med til at give svaret på.
Vent...

Skaderne efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt, og alene i hovedstadsområdet vurderes det, at skader fra stigende vandmasser kan løbe op i et beløb på over 20 milliarder kroner*. Derfor kan det godt betale sig at tilpasse sig et ændret klima.

Desværre strander mange klimatilpasningsprojekter, fordi der ikke kan opnås enighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres. Men det skal et nyt projekt være med til at rette op på:

”Vi ved, at den enkelt grundejer tit kommer i klemme og ikke kan løfte opgaven med klimatilpasning alene. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med en række kommuner i hovedstadsområdet er gået sammen om at få knækket den nød, så vi sammen kan hjælpe borgerne i regionen og resten af Danmark” udtaler Kim Rockhill, Formand for Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Med projektet, der har fået titlen ”Klimatilpasning på tværs", vil parterne arbejde på at udvikle konkrete modeller for, hvordan udgifterne til klimatilpasningsprojekter kan fordeles - både langs åer og på kyststrækninger. Projektet skal også komme med et konkret bud på indholdet af en kyst- og klimafond, så det på sigt kan blive billigere at få finansieret de dyre klimatilpasningsløsninger.

På tværs af kommunegrænser

Også samarbejde på tværs af kommunegrænser er i fokus i det nye projekt, hvor blandt andet Brøndby kommune er med:

”I Brøndby Kommune har vi en lang tradition for at samarbejde med vores nabokommuner. Derfor er det helt naturligt, at vi er med i projektet. Vi ved, at vi bliver udfordret af et ændret klima, med havvandsstigninger og øget risiko for oversvømmelse. Og vi er nødt til at finde en fælles løsning på tværs af kystkommunerne i det sydlige Øresund,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen.

Men det er ikke kun langs kysten, at man oplever problemer med klimaet og hilser samarbejdet velkommen. Også kommunerne omkring oplandet til Værebro Å ved, at de har en fælles udfordring, som skal løses.

Især Egedal Kommune har været udfordret af de stigende vandmasser: 

”Jeg glæder mig, på vegne af det samarbejde jeg i forvejen har med både interesseorganisationer og oplandskommunerne til Værebro Å, at Region Hovedstaden nu vil støtte det fortsatte arbejde med at finde løsninger for at reducere de tilbagevendende oversvømmelser i ådalen. Det er et stort skridt i den rigtige retning,” siger Bo Vesth, Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.

Kim Rockhill udtaler afslutningsvist: ”Jeg er sikker på, at vi i Region Hovedstaden kan være med til at vise vejen for klimatilpasning. Det er vigtigt, at vi får hjulpet borgerne med klimatilpasning, så de ikke kommer i klemme. Jeg glæder mig også til, at vi får nogle gode eksempler på, hvordan man kan samarbejde på tværs om vand, som andre kommuner kan lade sig inspirere af. Og ikke mindst at vi med projektet får udviklet nogle konkrete forslag til, hvordan udgiften til klimatilpasningsløsninger kan fordeles mellem borgerne og offentlige myndigheder. Det er mit håb, at vi med projektet kan være med til at sætte skub i et klimatilpasset Danmark”.

Fakta:

I projektet ”Klimatilpasning på tværs" skal der arbejde på at udvikle konkrete modeller for, hvordan udgifterne til klimatilpasningsprojekter kan fordeles. Projektet skal også komme med et konkret bud på indholdet af en kyst- og klimafond, så det på sigt kan blive billigere at få finansieret de dyre klimatilpasningsløsninger.

Projektet varer fra 1. januar 2020 – 31.december 2021, og Region Hovedstaden har bevilliget 3 mio. kr., mens de øvrige partnere bidrager med arbejdstid og/eller økonomiske midler.

Partnerskabskredsen bag projektet består af:
 • Kommunerne Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Roskilde og Vallensbæk.
 • Rudersdal Kommune på vegne af kommuner i NOVAFOS
 • Projektet Nordkystens Fremtid (bidrager især med erfaringer omkring bidragsfordelinger)
 • Forsyningsselskabet NOVAFOS
 • Københavns Universitet
 • Forsikring & Pension
 • Kystdirektoratet
 • Region Hovedstaden
 • Danmarks Tekniske Universitet

Desuden følger DTU, CONCITO, HOFOR samt Region Sjælland projektet, ligesom et forventet nyt nationalt klimatilpasningsnetværk tilbydes en plads i følgegruppen.
Der er indgået aftale med Brøndby Kommune og Egedal Kommune om at varetage en sekretariatsfunktion for hvert caseområde i projektperioden.

For yderligere

 • Kontaktinfo til Region Hovedstaden: Kim Rockhill: 24412593
 • Kontaktinfo til Egedal Kommune: Bo Vesth: 60354027
 • Kontaktinfo Brøndby Kommune: Vagn Kjær-Hansen: 60612284

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor