Nyt site skal bidrage til bedre patientinddragelse

​Den nye hjemmeside PROMpartner.dk kan inspirere til, hvordan sundhedspersonale involverer patienter mere i egen behandling. Patienters egen opfattelse af deres helbred, kan nemlig være afgørende for, at behandling og opfølgning passer til patientens behov.

Allerede i dag er der mange hospitalsafdelinger, der systematisk bruger en metode til patientinddragelse som kaldes PRO (Patient Reported Outcomes). Og i fremtiden vil langt flere patienter systematisk blive spurgt om deres helbred, så sundhedspersonalet bedst muligt imødekommer den enkeltes behov. Sådan lyder takterne fra Regeringen, regionerne og en række faglige organisationer i sundhedsvæsenet.
 
For at inspirere fagfolk og andre, der i løbet af de næste år skal tilbyde flere patienter metoden med PRO, går den nye hjemmeside PROMpartner.dk nu i luften. På hjemmesiden har vi samlet information om metoden samt eksempler på danske projekter og IT-løsninger, der arbejder med metoden. 

Nationalt partnerskabsprojekt er initiativtager

Bag hjemmesiden PROMpartner.dk står en række aktører på sundhedsområdet, der er gået sammen i et partnerskabsprojekt. I Partnerskabet arbejder vi for at skaffe ny viden om, hvordan metoden bedst anvendes i praksis. Metoden med PRO bliver bl.a. udviklet og testet i samarbejde med danske kræftpatienter og hospitaler. Det er hensigten, at erfaringer fra projektet kan bidrage til at udbrede metoden for andre sygdomsområder. 

Partnerskabet består af:

  • Danske Regioner
  • Kræftens Bekæmpelse 
  • Region Hovedstaden & Rigshospitalet
  • Region Sjælland & Sjællands Universitetshospital i Roskilde
  • Region Syddanmark & Odense Universitetshospital
  • Region Midtjylland & Regionsenheden Vest i Herning
  • Region Nordjylland & Aalborg Universitetshospital
  • Danske Patienter
  • Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)
  • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Redaktør