Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016

Regionsrådet har den 7. marts 2017 vedtaget forslag til Råstofplan 2016, som herefter er i offentlig høring frem til den 5. maj 2017.

Ifølge lov om råstoffer skal forslag til Råstofplan 2016 udsendes i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser. Når forslaget til råstofplanen og den udarbejde miljørapport foreligger, skal regionen desuden ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer foretage offentlig bekendtgørelse herom, med en frist på mindst 8 uger for offentlighedens og myndigheders fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport.

Læs mere om forslag til Råstofplan 2016 og miljøvurderingen af planen

Offentligt informationsmøde

I forbindelse med høringen vil Region Hovedstaden gerne invitere til offentligt informationsmøde om planen tirsdag den 28. marts 2017 fra kl. 17.00  - 19.00 på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Tilmelding til mødet kan ske på mail: cru-raastofplan2016@regionh.dk, og tilmeldingsfristen er torsdag den 23. marts 2017.

Høringssvar

Høringssvar og bemærkninger fremsendes inden kl. 16.00 den 5. maj 2017 til Region Hovedstadens råstofteam via høringsportalen,

Gå til høringsportalen

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte os på telefon 38 66 50 00 eller på mail; raastoffer@regionh.dk.

Redaktør