Også læger ved telefonen efter nytår


Fra nytår lægger Region Hovedstaden lægevagten sammen med resten af akutsystemet - og der vil stadig være læger ved telefonen, fastslår regionen.
Borgere der har brug for hjælp, når deres egen læge holder fri, skal efter nytår altid ringe til Akuttelefonen 1813.
 
Telefonen vil være bemandet af både læger og sygeplejesker. En sygeplejerske vil være den første til at svare opkaldet, men borgeren kan altid få en læge i røret.
 
- Læger bliver en del af løsningen på Akuttelefonen 1813, konstaterer Freddy Lippert, der er direktør for Region Hovedstadens akutberedskab.
 
- Læger vil tage de samtaler som er særligt vanskelig, og som kræver lægens ekspertise og uddannelse. Der vil også fortsat være læger, som kører til hjemmebesøg til syge borgere. Og det vil være læger, der tilser de borgere, som bliver henvist til en akutmodtagelse (skadestue, red.), forklarer han.
 

Vi lægger det sammen

Freddy Lippert understreger, at det samlede tilbud til borgerne bliver bedre efter nytår.
 
- Borgerne skal fremover blot ringe 1813, når de har en skade, er syge eller er i tvivl. Tidligere var lægevagten en ordning løsrevet fra resten akutsystemet, men nu bliver det integreret i det. Det giver os helt nye muligheder for at forbedre patientsikkerheden, nedbringe ventetider og give bedre informationer til borgerne. Det bliver mere enkelt for borgeren, siger Freddy Lippert.
 
Borgerne skal fortsat ringe til Alarm 112 i meget akutte og livstruende tilfælde.
 
Yderligere informationer:
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 51 15 36 30
Redaktør