Overholdelse af kræftpakker kan nu følges i Sundhedsplatformen

​Hospitalerne har nu mulighed for at trække aktuelle data og dermed få overblik over alle de såkaldte kræftpakkeforløb i Sundhedsplatformen. "Vigtig hjælp jeg kan stole på", siger klinikchef Ulrik Lassen fra Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

Vent...
Dataanalytiker Christian Michel Sørup viser den nye rapport over kræftpakker til klinikchef Ulrik Lassen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Kræftpakker er en standardiseret beskrivelse af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling og opfølgning. Kræftpakkerne indeholder anbefalede forløbs- og ventetider.

Når ledelser og klinikere skal følge med i, hvordan det går med at overholde tiderne i kræftpakkeforløbene, kan de fremover undvære dobbeltregistreringer og excel-ark.

En ny rapport i Sundhedsplatformen er nemlig klar til at blive taget i brug af alle afdelinger, som har kræftpakkeforløb. Den er tilgængelig både i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Stor værdi

"Rapporten viser hvert forløb både samlet og brudt op i fire delperioder, så man kan se præcis, hvor det går godt med at overholde kravene, og hvor der er problemer. For hvert delelement kan man se, hvor mange patienter, der er forsinket, og hvor stor forsinkelsen er," fortæller dataanalytiker Christian Michel Sørup fra Rigshospitalets Enhed for Kvalitet og Data, der har udviklet den nye rapport sammen med forløbskoordinator Tanja Le Grønberg fra Onkologisk Klinik.

Klinikchef Ulrik Lassen fra Onkologisk Klinik er glad for den nye løsning:

"Hvis vi ikke overholder forløbsindikatorerne (fx ventetid på udredning), er det vigtigt at finde ud af, hvad det skyldes, og det gennemgår jeg løbende sammen med vores forløbskoordinatorer".

"I den nye rapport kan vi gå helt ned på de enkelte dele af forløbene og se præcis, hvad det handler om. Det har stor værdi, at jeg nu kan stole på at dataene er korrekte og få alle oplysningerne med det samme," siger Ulrik Lassen. 

Indtil nu har det været nødvendigt for klinikken selv at foretage ekstra registreringer i lokale excel-ark for at få et tæt indblik i kræftpakkeoverholdelsen. Med den nye rapport i Sundhedsplatformen er det ikke længere nødvendigt.

Data er troværdige

Netop troværdigheden af data har været et stort problem i den første tid med Sundhedsplatformen.

"Der har hele tiden været mulighed for at trække ledelsesrapporter om kræftpakkerne, men de viser kun den samlede overholdelse og i starten gav de et skævt billede. Det skyldes, at selv den mindste registreringsfejl kunne føre til fejl i rapporterne. I dag fungerer registreringen langt bedre, og dermed er data blevet til at stole på," fortæller Christian Michel Sørup.

Det kan ses i rapporten over kræftpakker

Hver afdeling kan se deres patientforløb samlet eller delt op i følgende delperioder: 

  • Henvisningsperioden 
  • Udredningsperioden
  • Forberedelsesperioden
  • Det samlede forløb
For hver af ovenstående perioder kan afdelingsledere og klinikere få indsigt i:

  1. Hvor mange pakkeforløb, der henholdsvis overholder eller overskrider periodens anbefalede maksimale antal dage

  2. Med hvor mange dage overskridelsen er sket med

  3. Forklaring på, hvorfor de enkelte overskridelser er sket, hvis det er noteret

  4. En tabel over hvilke patienter, der indgår i opgørelsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor