Palliation er til livstruende syge - uanset diagnose

​Region Hovedstaden holder i samarbejde med kommuner, praktiserende læger og hospice en temadag onsdag den 4. marts om "Palliation på tværs".
Vent...
​Temadagen er planlagt af og for personale, der direkte arbejder med patienter, der har brug for palliation.

Samarbejde på tværs af kommuner, praktiserende læger, hospice og hospitaler er afgørende for at sikre mennesker med livstruende og kroniske sygdomme en god palliativ indsats. Derfor er det glædeligt, at repræsentanter fra alle sektorer har sat sig sammen om bordet for i fællesskab at planlægge en lærerig og inspirerende dag.

Temadagen holdes på Glostrup Hospital med 130 tilmeldte, og programmet er pakket med oplæg af bl.a. Helle Timm, professor og forskningsleder ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation samt Helle Blicher Mørk, præst på Palliativt Afsnit på Rigshospitalet. 


Tidligere hjælp til palliation

Helle Timm, professor og forskningsleder ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, holder oplæg om, hvordan vi i fællesskab kan sikre en bedre palliativ indsats for alle patienter uanset diagnose samtidig med, at der er pres på de palliative tilbud.

"Tidligere var palliation forbeholdt patienter med kræft, men vi har fået mere fokus på andre diagnoser og mennesker med kroniske sygdomme. Vi har også fået større opmærksomhed på betydningen af at sætte ind med en tidligere indsats" siger Helle Timm. 

Helle Timm er ikke i tvivl om, at de mange deltagere i temamødet gennem samarbejde og en fælles indsats kan sikre patienter en god palliativ indsats - uanset diagnose. Og understreger, at der er mange gode udviklingstiltag på det palliative område, både på specialiseret og basalt niveau.

Vi glemmer mennesker med kroniske sygdomme

Lotte Blicher Mørk, der er præst ved Palliativ enhed på Rigshospitalet holder et oplæg med titlen "Hvad siger præsten" og undertitlen "Godt jeg ikke er alvorligt syg". Omdrejningspunktet i oplægget er, hvad det er for en fortælling, vi som samfund og sundhedsvæsen har om det at være syg - og rask, fordi den fortælling kommer til at diktere, hvordan vi yder palliation og ikke mindst til hvem. 

"Mange patienter med en såkaldt kronisk sygdom glemmes, fordi vi bilder os ind, at de er 'raske'. Vi skal være mere opmærksomme på kronisk syges behov for palliation," siger Lotte Blicher Mørk. 

Samtaler i hjemmet

Gitte Juhl, ledende overlæge på Palliativ Enhed og Jenny Villadsen, sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling holder oplæg om et fælles samarbejdsprojekt gennem de sidste 1,5 år mellem den specialiserede palliative enhed og det basale palliative niveau i lungeambulatoriet. Formålet med projektet er bl.a. at tilbyde ACP samtale (Advance Care Planning) i hjemmet mhp. en forbedret palliativ indsats for mennesker med lungesygdom, der ikke kan komme i ambulatoriet. 

På Nordsjællands Hospital, er der sket en stor udvikling de seneste år. Den specialiserede palliative enhed har fx taget initiativ til at invitere repræsentanter fra alle relevante specialer ind i en følgegruppe, hvor formålet er at forbedre den palliative indsats for alle patienter med livstruende og uhelbredelig sygdom.

Yderligere info

  • Pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor