Patienter i Region Hovedstaden er blevet endnu mere tilfredse


Langt størstedelen af patienter er tilfredse med deres behandling på regionens hospitaler.

Årlig undersøgelse

Hvert år svarer danske patienter på, hvordan de har oplevet deres møde med hospitalerne. Det sker i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Ni ud af ti patienter har godt indtryk

I Region Hovedstaden er billedet endnu bedre end sidste år. Mere end ni ud af ti patienter har et godt samlet indtryk af deres hospitalsindlæggelse eller besøg i et ambulatorium.

Vil have endnu højere tilfredshed

- Når mere end ni ud af ti er tilfredse med den service vi yder, kan vi i Region Hovedstaden godt være stolte. Især glæder det mig, at vi er gået frem på flere punkter set i forhold til sidste år.

- Det viser, at medarbejderne har lyttet til patienterne og arbejdet fokuseret på at gøre det bedre.

- Men vi kan blive endnu bedre, og regionsrådet har netop sat fire helt centrale overskrifter for de kommende års arbejde, hvor en af dem er, at patientens situation skal styre forløbet. En målrettet indsats af den karakter bør jo alt andet lige føre til en endnu højere patienttilfredshed, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Web-tv: Undersøgelse skal give bedre patientoplevelser

​​
(02:30 min.)

Personalet viser forståelse for patienters behov

Sammenlignet med sidste år viser undersøgelsen, at patienterne er blevet mere tilfredse på en række områder. Patienterne oplever blandet andet, at sygeplejerskerne har bedre tid til dem og, at de i endnu højere grad kan tale godt og fortroligt med personalet, som også viser større forståelse for patienternes behov.

92 procent tilfredse med fødselsoplevelse

Fremgang i positive graviditets- og fødselsforløb
I 2012 blev kvinders oplevelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel også en del af LUP.

Og langt de fleste af de adspurgte kvinder i Region Hovedstaden har fortsat positive oplevelser af sundhedsvæsenet under deres graviditet, fødsel og efter fødslen. I år vurderer 92 % af kvinderne deres samlede fødselsoplevelse positivt.

Kvinderne er især tilfredse med jordemoderens støtte under fødslen og sundhedsplejerskens efterfølgende rådgivning.

Tilfredse psykiatriske patienter

Også ni ud af ti psykiatriske patienter er tilfredse
Patienter, der har været i behandling eller kontakt med Region Hovedstadens Psykiatri, er også blevet spurgt om deres oplevelser. Og her er det overordnede billede det samme – ni ud af ti voksne patienter er tilfredse, og udviklingen er generelt positiv i forhold til sidste år.

Undersøgelsen viser, at der blandt den største patientgruppe, som er de ambulante voksne patienter, er en stigning i andelen af positive besvarelser på mere end to tredjedele af spørgsmålene.

Også plads til forbedring

Selv om patienterne i Region Hovedstaden overordnet set er meget tilfredse, er der stadig plads til forbedring. Eksempelvis viser LUP, at ca. en tredjedel af de patienter, som oplever fejl, ikke har været tilfredse med personalets måde at håndtere fejlen på, mens lidt under en fjerdedel af indlagte patienter ikke synes, de har modtaget nok informationsmateriale.

- Undersøgelsen viser os også, at der fortsat er områder, hvor vi kan blive bedre. Vi vil gerne lære af de bedste, så derfor holder vi et inspirationsseminar om de gode patientoplevelser, hvor afdelinger med særligt gode resultater dele ud af deres erfaringer, siger Hjalte Aaberg

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i 2013:


  • Rapporten ’Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013’ er den regionale del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013.
  • I Region Hovedstaden har knap 35.000 somatiske patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling, vurderet deres oplevelser i sundhedsvæsenet på omkring 40 forskellige parametre..
  • Over 2.000 kvinder har ligeledes besvaret et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel og knap 3000 patienter og pårørende har besvaret et spørgeskema om deres oplevelser med Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Rapporten er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.
  • Region Hovedstaden har indsamlet en række cases fra afdelinger, der har iværksat konkrete og anderledes tiltag for at forbedre patienternes oplevelser. Kontakt presseenheden, hvis I er interesserede i case-historier.
  • 30. april afholder Region Hovedstaden et inspirationsseminar om de gode patientoplevelser
  • Rapporten kan downloades på www.patientoplevelser.dk

Yderligere oplysninger hos:

  • Hjalte Aaberg via pressevagten i Region Hovedstaden på telefon 70 20 95 88
  • Marie Fuglsang, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på telefon 20 35 39 25
Redaktør