Patienterne skal være mere tilfredse i Region Hovedstaden

Den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed viser, at der både er solide resultater men også store potentialer for forbedringer i Region Hovedstaden. Der er betydelige forskelle mellem de enkelte hospitaler og også mellem afdelinger på samme hospital.
Vent...
Hvert år svarer tusindvis af patienter på spørgsmål om deres behandling og oplevelse på hospitalerne. Spørgsmålene dækker bredt og involverer bl.a. tilfredshed med informationsniveauet, den generelle tilfredshed, smertelindring og meget mere. Der er desuden lavet selvstændige undersøgelser blandt de fødende og blandt patienter i psykiatrien. 
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2020 er klar til at blive offentliggjort, og blandt en lang række spændende resultater for Region Hovedstaden viser den bl.a., at de fødende generelt er tilfredse, men at der er forskel fra fødested til fødested.

- Selvom vi i regionen samlet set har en høj tilfredshed på fødeområdet, så er der store udsving fra det ene fødested til det andet. Det skal vi have forbedret hurtigst muligt, ligesom jeg selvfølgelig er meget opmærksom på den række af dårlige fødselsoplevelser, som kvinder og deres familier har stået frem og fortalt om i medierne. Vi skal sikre ordentlige forhold for alle for at sikre vores menneskelige sundhedsvæsen. Samtidigt udtrykker mange kvinder, at de ikke har følt sig godt nok forberedt til selve fødslen. Det skal vi også have rettet op på hurtigt. Vi tager undersøgelsens resultater meget alvorligt, og jeg vil tage resultaterne med videre politisk, så vi kan få skabt de nødvendige forbedringer, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Stor variation i resultater

Selvom 85% af de fødende kvinder svarer, at de i ’høj grad’ eller i ’meget høj grad’ er tilfredse med fødselsforløbet, så er det bekymrende, at næsten halvdelen af de fødende kvinder svarer, at de ”slet ikke”, ”i ringe grad” eller ”kun i nogen grad” fik den hjælp, de har behov for til at kunne amme på fødestedet. Omkring halvdelen af kvinderne svarer, at de ”slet ikke”, ”i ringe grad” eller ”kun i nogen grad” oplever at de efter fødslen taler med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for. Region Hovedstaden har nedsat et opgaveudvalg for gravide og fødende, som skal gå området efter i sømmene og sikre forbedringer.

Værdifuldt arbejdsredskab

Selvom fødeområdet har fået stor bevågenhed på det seneste, så er resultaterne for alle de andre patientområder mindst lige så interessante. Blandt de planlagt ambulant patienter, der er den største patientgruppe, svarer 87% således, at de i ’høj grad’ eller i ’meget høj grad’ er tilfredse med deres forløb. I psykiatrien oplever særligt ambulante patienter i voksenpsykiatrien, som er dem der årligt behandles flest af, at de har fået det bedre af behandlingen. Men variationen mellem hospitalerne og afdelingerne er ganske stor, og netop det kan regionen bruge til mere målrettet at løfte det samlede tilfredshedsniveau hos patienterne understreger koncerndirektør for sundhed, Dorthe Crüger:

- Tallene fra LUP’en er efter min mening årets vigtigste tal, fordi det er her patienterne giver karakterer til vores hospitalsvæsen. Rapporten er en guldgrube af informationer om, hvordan patienterne oplever, at forskellige dele af vores sundhedsvæsen fungerer. Det bør på alle hospitaler og afdelinger være afsættet for at arbejde med at blive endnu dygtigere til at give patienterne en rigtig god behandling. Der er på hvert hospital nogle afdelinger, der klarer sig markant bedre end andre afdelinger, og det er her den tunge ende skal kigge hen, når der skal findes veje til løfte niveau generelt. Vi vil rigtig gerne, at vores fokus i de kommende år netop handler mere om, hvordan vi alle steder får en tårnhøj patienttilfredshed, som udtryk for at vi i Region Hovedstaden kan lykkes med at give borgerne et virkelig godt møde med sundhedsvæsenet. Det skal vi sammen med politikerne, hospitalerne og stabene sætte nogle høje og ambitiøse mål for.

Ny metode

Årets LUP-undersøgelse kan desværre ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser på grund af et databrud i forbindelse med implementeringen af LPR3 – det nye landspatientregister. I samme omgang er det besluttet, at LUP for fremtiden bliver ændret markant, så de indsamlede data bedre kan anvendes til at skabe konkrete forbedringer. Det betyder, at hospitalerne fremover får data en gang om måneden i stedet for en gang om året og at der bliver mulighed for at vælge lokale spørgsmål. Dette vil være fuldt implementeret pr. årsskiftet 2021/2022. Dog vil der fortsat én gang om året blive samlet op nationalt. 

Se alle data på www.patientoplevelser.dk/lup20

Fakta:

  • I alt har 37.491 borgere, som var patienter i perioden august til oktober 2020 svaret på undersøgelsen.
  • Svarprocenterne i de enkelte patientkategorier varierer fra 46 – 70 procent.

Yderligere information:

  • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden via pressevagten, tlf.: 70209588
  • Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden via pressevagten tlf: 70209588
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor