Patientregister forbedrer behandlingen – og forringer overblikket i en periode

Den nye version af Landspatientregisteret (LPR3), som hospitalerne i hele landet indfører, skal give bedre data og et forbedret overblik over patientens sygdomsforløb. I nogle måneder kan LPR3 dog ikke levere data til bl.a. nationale opgørelser for overholdelse af patientrettigheder, forventer Sundhedsdatastyrelsen.

Vent...
I Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland sker opgraderingen til sundhedsvæsenets vigtigste register den 2. februar, mens de to andre regioner følger i marts. 

På landsplan skal LPR3 på sigt give bedre oplysninger til statistik og forskning og et bedre overblik over patientens samlede forløb, fastslår direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.

- Landspatientregisteret bliver forbedret på flere områder. Det bliver fx lettere at få overblik over patientens samlede forløb, og der bliver adgang til mere detaljeret viden. Fremadrettet bliver det en væsentlig gevinst for udviklingen af gode behandlingsforløb af høj kvalitet, siger Lisbeth Nielsen. 

LPR leverer data til mange formål

Landspatientregisteret er sundhedsvæsenets vigtigste register, hvorfra der hentes data til en række centrale formål. LPR-data bruges bl.a. til at følge med i overholdelsen af patientrettigheder som udredning og kræftpakkeforløb. LPR leverer også oplysninger til afregning på tværs af regionerne og ved kommunal medfinansiering. Derudover spiller LPR3 sammen med en række kliniske kvalitetsdatabaser og registre. 

Kompleks opgave medfører overgangsperiode 

Landspatientregisterets kompleksitet gør overgangen til LPR3 til en yderst kompleks opgave. Da overgangen til LPR3 er en omfattende omlægning med nye krav til registreringerne, vil der forventeligt være en periode med variationer i indberetningerne, som styrelsen først bliver klogere på efter opgraderingen. I en overgangsperiode vil der således ikke leveres data til statisktikker og opgørelser, oplyser Sundhedsdatastyrelsen. 

- Dataleverancerne genoptages hurtigst muligt, og forventningen er, at vi har de første leverancer på plads efter sommerferien. Opgraderingen til LPR3 er den største gennemgribende modernisering af Landspatientregisteret siden 1994, hvor LPR blev digitaliseret. Moderniseringen medfører gener i en periode, men på sigt giver det højere datakvalitet og øget overblik, således at patientbehandlingen og udviklingen i sundhedsvæsenet sker på det bedst mulige datagrundlag til gavn for patienterne, siger Lisbeth Nielsen.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor