Plads til et produktionskøkken på det nye Nordsjællands Hospital

I dag godkendte regionsrådet i Region Hovedstaden de endelige tegninger til det nye Nordsjællands Hospital, som skal stå færdigt i 2021. Tegningerne giver mulighed for på sigt at indarbejde et produktionskøkken. Med et godkendt projektforslag bliver alle væsentlige rammer i det nye hospital lagt helt fast. Det ligger blandt andet  nu også fast, at hospitalets logistiske hjerte, den såkaldte serviceby, flyttes ud af hospitalets kælder til en selvstændig bygning. Det bliver en markant og mærkbar forbedring af hospitalets flows og vil reducere støjgener fra tung trafik for de mennesker, som skal bruge hospitalet.

”Vi har kæmpet en hård kamp for at få lov til at bygge et produktionskøkken som en del af projektet, men vi har endnu ikke fået lov af Sundhedsministeriet. I de tegninger, vi nu har godkendt, får vi imidlertid muligheden for at bygge et køkken. Det er jeg meget glad for, for vi vil gerne kunne tilbyde patienter og pårørende sund og ernæringsrigtigt mad, som er tilberedt på stedet,” siger formand for Regionsrådet, Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Flot og funktionelt

Om det forelagte projektforslag siger formand for politisk følgegruppe Per Seerup Knudsen (S):

“Det oprindelige vinderforslag fremtræder nu som et flot stykke arkitektur, der med sine bløde linjer passer ind i Nordsjællands landskab og fremstår som en bygning, der imødekommer patienternes, personalets og de pårørendes behov. Det er lykkes at skabe en horisontal bygning i samspil med og hensyntagen til naturen, og hvor det naturlige træ – som bygningsmateriale anvendes til at fremhæve det imødekommende hospital,” siger Per Seerup Knudsen, formand for politisk følgegruppe. 

Han lægger særlig vægt på, at projektet imødekommer krav om funktionalitet, logistik og tilgængelighed for alle samt bæredygtighed og fornuftig drift og vedligeholdelse.

Det er de schweiziske Arkitekter Herzog & de Meuron samt danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der har udarbejdet projektforslaget, som løbende er blevet udfordret og yderligere kvalificeret af Nyt Hospital Nordsjælland. Dette for at sikre, at brugernes kommentarer og input er tænkt ind i den færdige bygning, ligesom projektets bygbarhed herunder især en robust byggeøkonomi, forsyningsmuligheder og bæredygtighed har været vigtige opmærksomhedspunkter.

Det nye hospital forventes at stå færdigt og klar til at blive taget i brug i løbet af 2022. 
 

Øvrige fakta om de godkendte tegninger:

  • De 570 ensengsstuer er fastholdt i forslaget. 
  • Antallet er ambulatorierum er øget fra 105 til 106 efter en nærmere kvalificering med de relevante brugere. Der er sket ved en bedre anvendelse af de eksisterende kvadratmeter.
  • Som der allerede har været fremme i pressen skæres antallet af parkeringspladser ved hospitalet ned fra de tidligere estimerede 2800 pladser til 2400 pladser. På baggrund af tidligere udarbejdede analyser vurderes det, at 2.400 parkeringspladser stadig er tilstrækkeligt til at håndtere det forventede antal biler. Det vurderes derfor ikke at få konsekvenser for patienter, pårørende eller personalet på det nye hospital.
  •  Hospitalets areal er nu på 115.800 m2 (mod 112.500 ved afleveringen af dispositionsforslaget sidste år). Stigningen skyldes primært behovet for flere bruttokvadratmetre, som kommer til at gå til de fælles gangarealer, opbevaring og installationer.

Fakta ifht. forløbet med at skaffe flere midler til et køkken: 

  • Den 19. maj i år ansøgte Regionrådsformanden på vegne af forretningsudvalget Sundhedsministeriet om mulighed for at etablere et produktionskøkken som et offentligt-privat partnerskab. Det svar afventer administrationen dags dato at få svar på. Regionsrådet har også tidligere ansøgt Sundheds- og ældreministeriet om at udvide den samlede totalramme for byggeriet, så der bliver råd til et produktionskøkken. Dette kom der afslag på.


For pressekommentarer og yderligere information kontakt: 

  • Nyt Hospital Nordsjælland: Presse- og kommunikationskonsulent Nyt Hospital Nordsjælland, Louise Lykke, M: + 45 5160 5772, louise.lykke.hansen@regionh.dk
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt: tlf: 70 20 95 88 / presse@regionh.dkRedaktør