Politikere i Region H.: Sexisme skal tages alvorligt, og der skal handles med konsekvens

​Forretningsudvalget vedtog i går en erklæring, hvor de opfordrer til synlig og konsekvent ledelse, når medarbejdere oplever krænkende adfærd og magtmisbrug

Vent...

"Sexchikane og krænkende adfærd er uacceptabelt og uforeneligt med vores organisation og vores samfund. Derfor vil vi sammen med vores hospitalsledelser, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner arbejde for en åben og ærlig kultur. Vi ønsker en ledelse, hvor der bliver sagt fra over for krænkende adfærd og magtmisbrug. Som arbejdsgiver for godt 44.000 medarbejdere er det vores ansvar, at det sker. Vi vil derfor tage ansvar for, at det fører til handling på alle niveauer."

Sådan lyder det i en erklæring, som i går blev vedtaget af Forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

Politikerne drøftede sexisme og krænkende adfærd efter, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på seneste regionsrådsmøde indledte mødet med at tage skarpt afstand fra sexisme og magtmisbrug. Samtidig lagde hun op til i en drøftelse i Forretningsudvalget. Regionsrådsformanden har de seneste dage  haft telefon- og videomøder med Foreningen Uden Tavshedspligt, der stod bag underskriftsindsamlingen blandt lægerne, FOA - sundhed, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, samt formændene for Yngre Læger og Lægeforeningen i Hovedstaden. 

Særligt udsatte grupper

Alle er enige om, at der er grupper, der kræver særligt fokus.

"Vi har et særligt ansvar i forhold til vores studerende, elever, praktikanter, lærlinge, vikarer og medarbejdere uden fastansættelse. Deres oplevelser og input skal tages alvorligt, og der skal følges op med konsekvenser. Derfor beder Forretningsudvalget administrationen om at vende tilbage efter dialogen med uddannelser, faglige organisationer og ledere med konkrete forslag til, hvordan vi skaber trygge ramme for deres uddannelse og arbejde i vores sundhedsvæsen," lyder det i erklæringen. 

Politikerne slutter erklæringen af med nogle mulige tiltag.

"Det kan bl.a. handle om at genbesøge regionens egne generelle retningslinjer; se på om regionens trivselsundersøgelser og  arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med yderligere tiltag, der kan mindske mørketal og kvalificere problemer og løsninger bedre; dialog om hvordan vi skaber "trygt samvær" med hinanden; drøfte støtte til ofre for seksuel krænkelser; samt om der er behov for centrale initiativer, der sikrer indsamling og formidling af viden, og rådgivning til ledere og medarbejdere om mobning, sexisme og sexchikane."

Politikerne har også aftalt at følge op på den undersøgelse, som KL og Danske Regioner fik udarbejdet i 2018 om valgte politikeres oplevelser af seksuelle krænkelser – altså om politikernes egen kultur er åben og inkluderende. 

Yderligere info


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor