Politikere vil granske Region Hovedstadens forskning

​Region Hovedstadens politikere har bevilget en halv mio. kroner til at undersøge, hvor meget forskning regionens borgere får for pengene.​

​​Et godt og effektivt sundhedsvæsen skal ikke alene redde liv og helbrede syge mennesker. Det handler også om at forske i nye måder at hjælpe de syge og tilskadekomne borgere på – og at bidrage til at skabe nye jobs og udviklingsmuligheder i hovedstadsregionen.

Uafhængig undersøgelse

Region Hovedstadens politikere har besluttet at se på, hvor meget forskning borgerne får for pengene i landets største region. Det skal ske med en ekstern og uafhængig undersøgelse, der koster en halv mio. kroner. Pengene udmøntes som en del af budgetaftalen for 2015.

Skal sikre gennemsigtighed

Ifølge Lars Gaardhøj (S), formand for Erhvervs- og vækstudvalget i Region Hovedstaden, handler det om at få kastet lys over et område af regionens arbejde, som har været under en skygge på grund en række uheldige sager om misbrug af forskningsmidler.

- Den forskning der udføres på hospitalerne og i mange tilfælde i samarbejde med industrien, gør en kæmpe forskel, som vi alle sammen får glæde af. Det ændrer nogle uheldige enkeltsager heldigvis ikke på og i dag er der kommet styr på det. Men netop derfor synes vi i regionsrådet, at det er på tide, at vi får mere indblik i, hvor vigtigt dette arbejde trods alt er, siger Lars Gaardhøj.

Noget for pengene

Han henviser til, at det handler om at sikre gennemsigtighed og troværdighed omkring regionens forskning.

- Det er vigtigt for de mange dygtige forskere rundt omkring i regionen, at deres arbejde ikke kommer til at lide under andres fejl. Og så skal vores borgere og samarbejdspartnere også kunne se, at der faktisk kommer konkrete forbedringer og nye løsninger ud af de penge, som de investerer, siger Lars Gaardhøj.

Dette skal analysen se på

Analysen skal derfor undersøge, hvilke typer af forskning, der foregår på regionens hospitaler, hvem der betaler for forskningen og ikke mindst hvilken værdi, som de forskellige typer forskning har for regionens sundhedsvæsen og for regionens vækst og udvikling.

Til gavn for patienterne

En af undersøgelsens vigtige formål er derfor også at munde ud i forslag til, hvordan hospitalerne og industrien kan styrke og udvikle deres samarbejde til mest mulig gavn for patienterne.

Analysen skal gennemføres som en ekstern analyse med et internationalt panel af fem anerkendte eksperter fra forskellige forskningsområder. Resultater fra undersøgelsen forventes klar i begyndelsen af 2016.

FAKTA: Det skal undersøgelsen kigge på

Med afsæt i regionens budgetaftale for 2015 lægges op til en undersøgelse, som overordnet skal afdække:

 • Hvilke konkrete typer forskningssamarbejder med eksterne parter er der tale om?
 • Hvordan fordeler de sig mellem f.eks. samarbejde om forskning, tidlig fase kliniske afprøvninger, mv.?
 • Hvordan finansieres de, herunder fordelingen af ekstern finansiering mellem forskningstyper?
 • Hvilken værdi skaber forskningssamarbejderne for patienterne og sundhedsvæsenet?
 • Hvilken værdi skaber forskningssamarbejderne for den geografiske region i form af investeringer og jobs?
 • Analysen skal også give et samlet overblik over, hvor de eksterne midler kommer fra – fx fra fondsmidler, statslige midler, EU-midler osv.
 • Desuden skal analysen omfatte en undersøgelse af hjerteafdelingernes forskning igennem de sidste fem år. Her vil man kigge på, hvem der har ydet forskningsstøtte til hjerteafdelingerne, hvilken støtte medicinalindustrien har givet og på hvilke vilkår, hvilke andre eksterne bevillingsgivere har der været, samt hvor meget af denne støtte er givet af staten og regionen?

FAKTA: Det er formålet med analysen

 • Det er et krav til undersøgelsen, at den gennemføres af uafhængige eksperter/eksterne konsulenter, og at der gennemføres en detaljeret gennemgang af de typer af samarbejde, som rækker udover almindelig regnskabsmæssig kontrol.

 • Analysen forventes at kunne danne grundlag for drøftelser politisk og administrativt om, hvordan eksterne forskningssamarbejder med virksomheder kan udvikles inden for rammen af regionens procedurer, lovgivning og videnskabsetiske regelsæt med henblik på 1) at skabe
 • værdi for dels patienterne og sundhedsvæsenet samt 2) fremme vækst og udvikling i regionen i form af investeringer, nye jobs mv.

Yderligere oplysninger

 • Formand for Erhvervs- og vækstudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, tlf. 28 92 25 98
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør