Politikerne har godkendt ny køreplan for SP

Planen imødekommer en række krav, som politikerne stillede til forbedringer af SP i kølvandet på forsommerens kritiske rapport fra Rigsrevisionen.
Vent...

Politikerne i forretningsudvalget godkendte den 14. august en omfattende plan for en række forbedringer af Sundhedsplatformen. 

Forretningsudvalget godkendte også, at den planlagte opgradering af Sundhedsplatformen udskydes, så den gennemføres samtidig med, at alle fem regioner indfører den nye version af Landspatientregisteret LPR3 til februar 2019. 

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner blev i juli enige om at udskyde indførelsen af LPR3 i tre måneder, så alle kunne nå at teste og sikre en mere robust overgang til LPR3.   

Forbedringer allerede i efteråret

Udover en lang række meget efterspurgte forbedringer af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen vil der, også komme nogle forbedringer i løbet af efteråret – bl.a. optimering af kemobehandling og behandling med antibiotika, så hospitalerne sparer dyr medicin og sikrer, at den enkelte patient ikke får mere antibiotika end højst nødvendigt. 

I planen er der også en række forbedringer af patientjournalen, så den bliver et bedre arbejdsredskab for læger og sygeplejersker. Og i alt 3.000 læger vil få tilbudt en personlig opsætning af deres brugerflade, så lægerne får de relevante oplysninger, de har brug for i den daglige behandling af patienter.

Forbedringer af medicinområdet

På grund af udskydelsen af opdateringen af Sundhedsplatformen vil i alt 17 nye forbedringer på medicinområdet blive udskudt til februar, men udover de 25 forbedringer på medicinområdet, der allerede er taget i brug på hospitalerne, så er der yderligere 14 forbedringer på vej i oktober. 

De ekstra tre måneder giver rum til at involvere flere brugere og gennemføre flere test, ligesom der bliver bedre tid til at undervise de ansatte. Samtidig bliver der mulighed for at imødekomme flere af hospitalernes ønsker om forbedringer af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen, så den samlede pulje af forbedringer til februar bliver større.

Prioriteringen af forbedringerne og udviklingen af løsningerne er sket i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, farmaceuter og hospitalernes risikomanagere. Der er først og fremmest taget hensyn til patienternes sikkerhed, men også hvilke problemer på medicinområdet, der har været til daglig gene for mange ansatte og har påvirket effektiviteten.

Udviklingen af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen vil fortsætte efter opgraderingen i februar, og her vil der også være øget involvering af de ansatte på hospitalerne.

Fakta

Der afsættes 22,2 mio. kr. ekstra i 2018 til finansiering af initiativer til forbedringer af Sundhedsplatformen. Forbedringerne er blandt andet:

  • Forbedringer af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen
  • Alle læger tilbydes brugertilpasning, som tilpasser brugergrænsefladen til den enkeltes behov
  • Der nedsættes taskforce for datahåndtering
  • Der nedsættes taskforce for at forbedre arbejdsgange i ambulatorierne
  • Bedre opfølgning på indmelding af fejl og ændringsønsker

Se oversigt over allerede gennemførte og kommende forbedringer af medicinmodulet

Læs hele sagsfremstillingen

Beslutningsreferater og bilag til forretningsudvalget møde. Se under sag nr. 3:


Yderligere info

  • Regionens pressevagt på 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor