Politikerne i Region Hovedstaden: Ro til medarbejderne skal give tid til patienterne

​Alle regionsrådets partier har indgået en aftale om budgettet for Region Hovedstaden i 2021, som friholder hospitalerne for centrale besparelser. Samtidig igangsætter politikerne en række initiativer, der bygger videre på den politiske retning, der blev sat ved sidste års budgetaftale.

Vent...

​Coronapandemien har betydet, at mange mennesker har fået udsat deres behandling på hospitalerne. Samtidig har medarbejdere løbet stærkt for at omstille sig til en ny virkelighed under pandemien. Partierne i regionsrådet er derfor enige om at skabe mest mulig ro omkring patienternes behandling og medarbejdernes hverdag. Det fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Jeg er først og fremmest stolt over, at vi på tværs af alle partier rykker sammen om at løse de udfordringer, som vi har mødt med en verdensomspændende virus. Vi er alle enige om, at det vigtigste er at normalisere sundhedsvæsnet og give medarbejderne ro – så alle de mennesker, som har fået udskudt behandling under coronapandemien, hurtigst muligt kan komme til,” siger hun.

Regionsrådsformanden er også glad for, at partierne har afsat 20 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022 til samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger om mere behandling i eget hjem og om gode overgange for borgernes mellem de forskellige dele af sundhedsvæsnet. 

”Under coronakrisen havde vi stor succes med virtuelle kontakter og behandling i eget hjem. Vi skal fokusere endnu mere på muligheden for, at man kan modtage behandling og tale med lægen hjemme i stuen - så det bliver nemmere at opretholde en normal hverdag. Det skal vi gøre i tæt samarbejde med kommuner og egen læge. Derfor synes jeg, at det er rigtigt vigtigt, at vi er blevet enige om at styrke hjemmebehandlingen og samarbejdet mellem sektorerne betragteligt over de næste par år,” siger hun.

Fokus på at nedbringe ventetider

For Venstres gruppeformand i regionsrådet Martin Geertsen er det rigtigt vigtigt, at politikerne er enige om at sætte maksimalt ind på at reducere ventetiderne til udredning og behandling og genindføre patientrettighederne.

”Da pandemien var på sit højeste, var det nødvendigt at prioritere de mennesker, som havde eller kunne få brug for behandling for COVID-19. Men det er helt essentielt, at vi nu sætter alle kræfter ind på at reducere ventetiderne til udredning og behandling".

"Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi undgår centrale besparelser, ligesom vi er enige om, at overskydende penge på budgettet næste år blandt andet er øremærket til nedbringelse af ventetider. Vi glæder os også meget over, at der bliver sat flere penge af til at styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger. Bedre sammenhæng for den enkelte patient er en af sundhedsvæsenets største udfordringer,” siger Martin Geertsen (V).

Styrket dialog og inddragelse af børn og deres familier

I Det Konservative Folkeparti er man særligt tilfredse med, at børnene har fået en stemme i næste års budget:

”Vi konservative mener, at sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tage sig ekstra godt af børnene og deres familier. Det er virkelig svært som barn at blive hevet ud af hverdagen med skole, venner og familie, når man bliver indlagt. I det seneste år har vi aktivt inddraget børn, unge og deres familier, for at gøre sundhedsvæsenet bedre".

"De har fortalt bevægende historier om deres oplevelser. Vi har lyttet og sætter nu handling bag ordene. Vi afsætter penge til at ansætte andre unge som har været igennem sygdomsforløb som mentorer og forbilleder på foreløbigt to Børne- og ungeafdelinger". 

"Mentorerne kan give børne håb og nogle at spejle sig i. Vi har også afsat penge til uddannelsesvejledning, så færre ryger ud af deres uddannelse, mens de er indlagt,” siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K).

Besparelse på busser sløjfet

I foråret blev regionsrådet nødt til at spare på en række busruter på grund af faldende passagertal. I budgettet for 2021 fandt politikerne dog penge til at undgå besparelse på nogle af ruterne, og det glæder Enhedslisten:

”Enhedslisten er særligt tilfredse med, at bus 390R ikke overgår til halvtimesdrift, og at bus 250S ikke får afkortet sin rute. Desuden ser vi frem til, at besparelsen på linje 40E/400S annulleres, så snart der er økonomi til det. Vi er desuden glade for finanslovsmidlerne til psykiatrien, herunder det store fokus på udsatte-området og flere ansatte med forskellige fagligheder til de mange opgaver og behandlingsformer,” siger Marianne Frederik (Ø).

Også Dansk Folkeparti er glade for, at besparelserne på busserne er sløjfet og glæder sig samtidig over, at der i budgettet er afsat penge til bedre mad til kræftramte børn:

”Mange kræftramte børn og unge på Rigshospitalet sikres nu bedre mad tilpasset den enkeltes behov. Desuden sker det fremover i familiemæssige omgivelser. DF er tilfredse med, at vi fik bremset nogle af de planlagte nedlæggelser af busser. Det lykkedes os at få stoppet to af de ramte og nedlagte busruter. Borgernes protester blev heldigvis taget alvorligt,” siger Henrik Thorup (DF).

Mere sikker medicinering af børn

Partierne bag aftalen er enige om, at regionen skal sikre de mennesker – voksne og børn – der bor i Region Hovedstaden adgang til sikker, ensartet og effektiv lægemiddelbehandling. Hos Det Radikale Venstre er man tilfredse med, at partierne er enige om at afsætte 2,7 mio. til sikker medicinering; herunder specielt sikker medicinering af børn:

”Mange af de lægemidler, der anvendes til børn, er ikke undersøgt på børn. Region Hovedstaden skal gå forrest og udvikle både medicinanbefalinger til børn på hospitalet og en børnebasisliste, som skal understøtte de praktiserende læger i valget af det rette lægemiddel til det enkelte barn,” siger Karin Friis Bach (R).

En styrket grøn udvikling

SF har i årets forhandlinger haft særligt fokus på at styrke regionens grønne profil. Gruppeformand Jens Mandrup pointerer, at der er blevet plads til en række klimavenlige investeringer:

”Som en af Danmarks største organisationer kan vi sætte et markant grønt aftryk. Jeg er meget tilfreds med, at vi sætter fokus på at gøre vores nybyggerier mere bæredygtige, så vi mindsker ressourceforbrug, og CO2-udledningen, samtidig med at vi øger genanvendelsen af byggematerialer og mindsker affaldsmængderne. Oven i det sætter vi nu fokus på at gøre regionens indkøb meget mere grønne. Vores indkøb står for 80 % af vores CO2-udledning. Det skal nu markant reduceres,” siger han.  

Penge til kortere ventetid til psykologhjælp

Alternativet er især stolte over at have fået alle øvrige partier med til at give 2 mio. kroner øremærkede midler direkte til afvikling af ventetiden hos psykologer, når man som borger har fået en henvisning fra sin egen læge for angst eller depression. 

”Den gennemsnitlige ventetid er i dag på 11 uger, og vi får nu gjort noget konkret for ligestilling af psykisk og somatisk sygdom. Dette vil også være med til at hjælpe de borgere, som er blevet påvirket af coronatiden,” siger Qasam Nazir Ahmad (Å).

Liberal Alliance er meget tilfreds med forløbet og resultatet af budgetforliget: 

”Det er flot, at vi har undgået nedskæringer i kølvandet på COVID-19 pandemiens betydning for landet og at vi kan genindføre patientrettighederne og sætte ind på at forebygge influenza og dermed overbelægning til foråret,” siger Niels Høiby (LA).

Yderligere initiativer

 • Med aftalen er partierne også enige om at sammenlægge de hæmatologiske afdelinger på Herlev Hospital og Rigshospitalet, så behandling af blodsygdomme nu samles på Danmarks største hæmatologiske afdeling på Rigshospitalet.

 • Med åbningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans i 2021 samles også regionens retspsykiatriske behandling, da politikerne er enige om at flytte de 20 sengepladser, som hidtil har været på Psykiatrisk Center Glostrup, til Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Yderligere info

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt på 70 20 95 88
 • Martin Geertsen (V): 20 10 42 42
 • Christoffer Buster Reinhardt (K): 51 26 99 26
 • Marianne Frederik (Ø): 41 43 45 17
 • Henrik Thorup (DF): 40 40 81 88
 • Karin Friis Bach (R): 21 70 50 49
 • Jens Mandrup (SF): 31 34 88 98
 • Qasam Nazir Ahmad (Å): 42 70 40 42
 • Niels Høiby (LA): 40 46 35 32

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor