Prøvesvar forsvinder ikke i Sundhedsplatformen

​Politiken skrev søndag, at 'Kræftprøver forsvinder i it-system.' Det er ikke korrekt. Prøvesvarene er i enkelte tilfælde ikke havnet hos den rigtige læge og i andre tilfælde ikke håndteret korrekt, men er altså ikke forsvundet i Sundhedsplatformen.

Lægerne får besked i den såkaldte In Basket, som er en slags indbakke, når der foreligger prøvesvar for ambulante patienter og for patienter, der er udskrevet. Lægerne får også besked om patologisvar for indlagte patienter. Lægerne får ikke personligt besked, men prøvesvar sendes til grupper af læger – de såkaldte puljer. Når den ansvarlige læge i nogle tilfælde ikke får besked om de prøvesvar, som lægen skal have, tyder noget på, at den konkrete læge ikke er tilmeldt den/de rigtige puljer.

Der er også en udfordring med, at nogle prøvesvar ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at, at de kan sendes til puljerne af læger.

Det er alvorligt hver gang, et prøvesvar ikke ses rettidigt, og regionen ser med stort alvor på udfordringerne.

Der er nedsat en Task Force, der blandt andet skal medvirke til løsningen af problemerne, herunder at lægerne skal være tilmeldt de rigtige In Basket-puljer, og at vi skal have færdiggjort den udvikling, der er igangsat, for at sikre at der ved alle prøvesvar sendes en besked til In Basket puljerne.  

Det er muligt for de enkelte afdelingers In Basket-administratorer at se på et dashboard, som er en slags digital opslagstavle, om der er In Basket-meddelelser, der ikke bliver håndteret.

Alle resultater fra prøver kommer desuden direkte ind i patienternes journal. Bortset fra billeddiagnostiske resultater fra en periode i juli måned har vi ikke oplevet nogen form for forsinkelser af prøvesvar i patientens journal.

Task Force skal løse problemet

Task Forcen består af repræsentanter fra Sundhedsplatform-programmet, Enheden for Kvalitet og  Patientsikkerhed, kliniske og parakliniske afdelinger og risikomanagers fra hospitalerne. Arbejdet forventes at være afsluttet inden jul.

Højere patientsikkerhed

Idéen om, at lægerne får elektronisk besked om prøvesvar og skal kvittere i In Basket er ny med Sundhedsplatformen og er med til at sikre højere patientsikkerhed – blandt andet ved at undgå, at prøvesvar overses.

På Rigshospitalet vurderer man, at man har registreret væsentlig færre utilsigtede hændelser om forsinkede prøvesvar i forhold til før, de gik på Sundhedsplatformen, hvilket en risikomanager på Rigshospitalet også har fortalt til Politiken.

Samarbejde mellem afdelinger og programmet

Indtil Task Forcens arbejde er afsluttet og problemet er blevet løst vil Sundhedsplatform-programmet samarbede med de enkelte afdelinger om at finde en midlertidig løsning, så prøvesvar ikke overses.

På Gastroenheden på Hvidovre Hospital, som omtales i artiklen i Politiken, blev problemet løst ved automatisk at sende samtlige beskeder om prøvesvar til en fælles pulje, hvor alle læger er medlem. Det var en løsning valgt af afdelingen, og det er arbejdsgangen i dag.

Programmet vil sammen med andre afdelinger, som oplever problemet, finde den løsning, der passer bedst til den enkelte afdelings behov. 


Redaktør