Praktiserende læger kan overtage praksisklinikker på to hospitaler

Læger, der ønsker at være praktiserende læge i hovedstaden, kan nu enten søge om kapaciteter eller prøve at drive almen praksis som licensklinik
på Amager Hospital eller Frederiksberg Hospital 
Vent...

På grund af akut lægemangel oprettede Region Hovedstaden i oktober 2018 to midlertidige praksisklinikker på hhv. Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. Klinikkerne blev oprettet for ét år, mens der er blevet arbejdet på at finde varige løsninger på lægedækningen i området i samarbejde med kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden.

Siden oprettelse af klinikkerne er lægedækningssituationen i områderne blevet bedre, men arbejdet med at få flere praktiserende læger til København og Frederiksberg fortsætter. Der er derfor fortsat behov for lægekapaciteterne i de midlertidige praksisklinikker.

Region Hovedstaden har besluttet at slå kapaciteterne fra de midlertidige praksisklinikker op, så speciallæger i almen medicin kan overtage dem enten som klinik på almindelige vilkår eller som licensklinik.

Mulighed for at prøve praksislivet af

Licensklinikker er for Region Hovedstaden et nyt koncept, hvor regionen stiller en praksis til rådighed for den praktiserende læge. Lægen driver klinikken efter overenskomstens regler og honorering, og betaler regionen et omkostningsbidrag, som dækker regionens udgifter i forbindelse med drift af klinikken.

"En licensklinik giver læger mulighed for at få erfaringer med at drive en almen praksis klinik, uden at påtage sig alle de forpligtelser, der er forbundet med at nedsætte sig i egen praksis. Vi håber denne mulighed vil tiltrække nye læger til de to områder, hvor behovet for læger er stort," siger formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng Qasam Nazir Ahmad (Å).

Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har i fællesskab udarbejdet en rammeaftale for licensklinikker, som fastlægger de overordnet vilkår for licensklinikker i regionen. Aftalen danner ramme for den konkrete aftale, der indgås mellem lægen og regionen, og giver mulighed for, at lægen på sigt kan overtage praksis på vanlige ejervilkår.

Kapaciteterne er slået op med ansøgningsfrist den 9. august 2019. Opslagene kan ses her:

http://job.ugeskriftet.dk/resultat/showjob.aspx?jobId=LJA-73941104

http://job.ugeskriftet.dk/resultat/showjob.aspx?jobId=LJA-73941103

Fakta

  • De midlertidige praksisklinikker på Amager og Frederiksberg ønskes overdraget til praktiserende læger fra henholdsvis 1. oktober 2019 og 1. november 2019.
  • Patienterne der er tilknyttet de to midlertidige praksisklinikker, vil blive tilbudt at blive tilknyttet enten den praktiserende læge, som overtager kapaciteterne fra de midlertidige klinikker eller en anden praksis med åbent for tilgang af patienter.
  • Hvis der ikke kommer ansøgninger fra læger, der ønsker at drive klinikkerne videre inden for overenskomstens rammer, sørger regionen for at sikre lægedækningen for borgerne på anden vis. Ingen borgere kommer til at stå uden en læge.

Yderligere info:

  • Formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng i Region Hovedstaden Qasam Nazir Ahmad (Å) - mobil 4270 4042


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor