NYT TIDSPUNKT: Pressemøde om Rigshospitalets nye COVID-afdeling

Mandag den 30. marts kl. 13 afholder Region Hovedstaden pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil indledningsvis give en status på COVID19-arbejdet i Region Hovedstaden.

Herefter vil overlæge Jan Bonde fortælle om den nye afdeling COVita, der fra næste uge kan tage imod de første patienter med COVID19-smitte. Her skal de ligge isoleret fra patienter med andre sygdomme for at minimere risikoen for, at smitten spreder sig til andre dele af Rigshospitalet.

I takt med at epidemien udvikler sig, og flere bliver syge, kan andre dele af Nordfløjen tages i brug. Ansvaret for behandlingen hviler på skuldrene af en af landets mest erfarne intensivlæger, overlæge dr. med. Jan Bonde, der til hverdag er ledende overlæge på Intensiv Terapiklinik på Rigshospitalet.

Billeder lægges på hjemmeside

Selve pressemødet i Nordfløjens forhal kan filmes, men på grund af smitterisici vil der ikke være mulighed for at komme ind og filme den nyoprettede intensivafdeling.
Dog vil der blive lagt både levende billeder og stillbilleder ud her

Alt billedmateriale er til fri afbenyttelse.
Desuden livestreames pressemødet på regionens hjemmeside – find det på forsiden. 

For yderligere info:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Leder af COVita Jan Bonde via pressekonsulent Jesper Sloth Møller på 5144 6367
Redaktør