Privat virksomhed sparker offentlige energibesparelser i gang


Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at søsætte et samarbejde med en privat virksomhed, der sikrer, at der nu bliver sat skub i de helt rigtige og mest rentable energibesparelser på Hvidovre Hospital

​​

Vi ved godt, at vi kan skåne miljøet og måske også belønne egen pengepung, hvis vi eksempelvis udskifter vores gamle oliefyr, får solceller på taget eller nye termoruder i vinduerne. Men spørgsmålet er, hvor er effekten størst, og kan det hænge sammen økonomisk?

Privat virksomhed skal finde og gennemføre energibesparende tiltag

Region Hovedstaden vil indgå et samarbejde med en privat virksomhed med speciale i energioptimering. Virksomheden skal udover at lokalisere og gennemføre de energibesparende tiltag også stå for den efterfølgende drift over en årrække. Sådan et miljøsamarbejde mellem det offentlige og private kaldes et  ESCO-samarbejde er en model inden for Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).

God balancen mellem samfund, økonomi og miljø

For Region Hovedstaden er det helt centralt at have øje for balancen mellem samfund, økonomi og miljø, og derfor er Sophie Hæstorp Andersen (S) regionsrådsformand i Region Hovedstaden glad for, at regionen vil benytte et ESCO-samarbejde til at sikre bedre bæredygtighed i driften på Hvidovre Hospital.

- Vi har både en klimastrategi og en bæredygtighedsstrategi, og vi mener det alvorligt, når vi siger, vi vil skabe Nordeuropas grønne metropol til inspiration for andre lande, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hvidovre Hospital energirenoveres for 100 mio. kr.

En gennemgang af Hvidovre Hospital har vist, at det flere steder er muligt at spare på energien, men det kræver en gennemgående renovering af hospitalets opvarmning, lys, ventilation mv. 

Den virksomhed, som kommer til at blive regionens ESCO-samarbejdspartner, skal i første omgang identificere præcis, hvilke tekniske installationer der skal renoveres eller optimeres. Derudover skal de også finansiere og gennemføre renoveringen. Beregninger viser, at der vil skulle investeres ca. 100 mio. kr. og beløbet forventes tilbagebetale over driften på ca. 10 til 13 år på baggrund af de opnåede energibesparelser.

- Jeg ser rigtig gode muligheder for Region Hovedstaden i den kommende samarbejdsaftale. Først og fremmest kan vi få sat energibesparende tiltag i gang nu og her. Og så er det jo også en stor fordel, at vi samtidig har garanti for, at der kommer de forventede energibesparelser ud af det, siger Sophie Hæstorp Andersen (S)

Fakta

  • Projektet sendes i EU-udbud som et ESCO-samarbejde
  • Projektet planlægges som begrænset udbud med ca. fem deltagere m.h.p. kontraktindgåelse i 2014
  • I 2013 havde Hvidovre Hospital energiomkostninger for godt 60 mio. kr. 
  • Med en renovering og optimering af hospitalets tekniske installationer – det være sig varme, belysning, ventilation osv. – forventes en besparelse på knap 10 mio. kr. om året

Yderligere oplysninger:

  • Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten på telefon 70 20 95 88
  • Poul Heller Bunde, Chefkonsulent i Budget og Byggestyring, Center for Økonomi
Redaktør