Prostatakræftpatienter i Region Hovedstaden har fået korrekte kemo-doser


Det viser en gennemgang foretaget af regionsapoteket
En række medier beretter fredag om prostatakræftpatienter, som har modtaget for høje doser kemoterapi i forbindelse med deres behandling med præparatet Jevtana.

Det gælder IKKE patienter behandlet med midlet på Rigshospitalet og Herlev Hospital, oplyser Lars Nielsen, apoteker på Region Hovedstadens Apotek:

- Vi har gennemgået samtlige produktioner af kemopræparatet Jevtana og kan konstatere, at alle prostatakræftpatienter behandlet på Rigshospitalet og Herlev Hospital har modtaget de korrekte doser, siger Lars Nielsen.

Da medicinalfirmaet i 2012 ændrede præparatets produktresumé kontaktede Region Hovedstadens Apotek selv firmaet for at høre nærmere om ændringen og justerede på den baggrund i den endelig produktion af behandlingsdoserne.

Yderligere oplysninger
  • Lars Nielsen, regionsapoteker i Region Hovedstadens Apotek, tlf. 44 57 77 01
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør