Røde Kors’ omsorgscenter hjælper syge hjemløse efter hospitalsophold med stor og langsigtet effekt

​Et to ugers restitutionsophold på et såkaldt omsorgscenter for syge hjemløse efter en hospitalsindlæggelse giver store menneskelige og samfundsmæssige gevinster. Det viser et nyt forskningsprojekt.

Vent...
At udskrive hjemløse til gaden er en dårlig idé – både for den enkelte og for hospitalet. Det har ny forskning fra Amager og Hvidovre Hospital vist. Et ophold på et omsorgscenter, som Røde Kors og Region Hovedstaden samarbejder om at drive, giver nemlig samfundsøkonomiske gevinster og gavner den enkelte bruger af opholdet, da færre genindlægges. Forskningsresultaterne vil blive præsenteret på en konference den 30. august hos Røde Kors.

Til konferencen vil bl.a. regionsrådsmedlem Sophie Hæstorp Andersen og Vibe Klarup, formand for Rådet for socialt udsatte diskutere, hvordan vi kan bruge den nye viden til at skabe bedre forløb på tværs af sektorer for syge hjemløse, og om forskning altid er vejen frem, før vi tør investere i sociale løsninger.

Omsorgscentret griber borgerne i svær overgang

På omsorgscentret kan hjemløse efter en hospitalsindlæggelse få pleje og et pusterum i op til 14 dage. De må tage deres hund med og fortsætte et evt. rusmiddelbrug.

”At vi kan tilbyde denne form for hjælp, hvor vi rummer det hele menneske, betyder, at de hjemløse bliver på omsorgscentret og får hjælp til fx sår og medicin og tid til at komme sig ordentligt. Herved mindsker vi genindlæggelser og anden træk på systemet. Vi oplever også, at opholdet giver ro til at trække vejret, og at der skabes overskud til at gå nye veje,” fortæller Marie-Louise Gotholdt, national chef for Røde Kors.

En tidligere bruger af omsorgscentret Eirsgaard fortæller, at opholdet gjorde en stor forskel: "Hvis ikke jeg havde kunne kommet herud, så havde jeg været på gaden igen, og så havde jeg skulle ligge med et sår fra en operation for en diskusprolaps i ryggen på gaden. (…). Det gjorde meget for mig. (…) Nu passer jeg på mig selv, og jeg føler, jeg har noget at stå op for om morgenen”

Store samfundsøkonomiske besparelser

Den nye undersøgelse viser, at samfundsomkostningerne efter 12 måneder er i gennemsnit 80.000 kr. mindre for de hjemløse, der har været på et ophold end for dem, der ikke har. Besparelsen skyldes færre efterfølgende akutte indlæggelser, færre besøg i skadestue, færre indlæggelsesdage og færre kommunale ydelser målrettet hjemløse borgere.

Klinisk Forskningsafdeling på Amager og Hvidovre Hospital har stået for undersøgelsen, som er den første af sin art både i Danmark og internationalt.
Omsorgscenteret opstod på baggrund af efterspørgsel fra Region Hovedstadens socialsygeplejersker, som er sygeplejersker ansat på hospitalerne med særlig viden om socialt udsatte patienter. De erfarede, at mange hjemløse blev udskrevet direkte til gaden, hvilket resulterede i hyppige genindlæggelser.

Region Hovedstaden har valgt at finansiere omsorgscentret, der drives af Røde Kors. Tidligere regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, der har fulgt omsorgscentret fra begyndelsen, er stolt af de flotte forskningsresultater, der bekræfter, at det betaler sig at tage et fælles ansvar for de udsatte borgere:

”En kold bænk er ikke et velegnet sted at komme sig oven på en sygdomsperiode, og det betyder stor ulighed i sundhed for mennesker, der lever på gaden. Tilbuddet om omsorg, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, betyder virkelig meget. Her gør omsorgscentret en kæmpe forskel. Det er vigtigt at vi arbejder for, at ingen patienter udskrives til hjemløshed.

Kontakter

For henvendelser kontakt Røde Kors’ pressetelefon: 3529 9699
Røde Kors.dk/presse

Tilmelding til fysisk deltagelse: Tilmeld dig til den fysiske konference via linket (pladser efter først til mølle):  https://www.conferencemanager.dk/konference30082021

Tilmelding til livestreaming: https://www.rodekors.dk/konference-hjemloese

For kontakt til Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital: Professor og forskningschef Ove Andersen, tlf. 29 33 32 62

Kontakt til regionsrådsmedlem Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk

For kontakt til National Chef i Røde Kors, Marie Louise Gotholdt: Røde Kors’ pressetelefon på tlf. 3529 9699.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor