Rapport: Her får danskerne den hurtigste behandling af blodpropper i hjernen

​Landets hurtigste behandling af blodpropper i hjernen sker på Apopleksienheden på Glostrup Hospital, som er en del af Rigshospitalet i Region Hovedstaden. Her kommer patienten i behandling på under en halv time fra ankomst

Det handler om at komme så hurtigt som muligt i behandling, hvis hjernen bliver ramt af en blodprop. Efter ca. 4,5 timer med en blodprop i hjernen, vil behandlingen nemlig ikke virke.

En ny rapport fra Dansk Apopleksiregister fra 2014 viser, at de hurtigste i landet til at behandle patienterne er Apopleksienheden på Glostrup Hospital, som er en del af Rigshospitalet i Region Hovedstaden.

Og ser man på regionens samlede mediane ventetid på området, er Region Hovedstaden også landets hurtigste.

Lav dødelighed

Overlæge Helle K. Iversen, der leder apopleksibehandlingen på Neurologisk Klinik, henviser til, at hurtighed er altafgørende, hvis patienten skal slippe for mén efter en apopleksi udløst af en blodprop i hjernen.

- Derfor er det meget glædeligt, at vi nu er det hurtigste af de store behandlingssteder. Vi har 21 minutters "dør-til-nål" mediantid sammen med Bornholm. Samtidig er dødeligheden en af de laveste i landet. Den kombination er vi meget glade for, fordi den betyder, at den hurtige behandling også er sikker, siger Helle K. Iversen.

Optimering af tidsforbrug

De hurtige tider på Rigshospitalet, Glostrup er resultatet af en løbende indsats for at holde fokus på det samlede forløb blandt alle faggrupper:

 • Ambulanceredderne kører nu patienterne direkte i CT skanneren, så medicinen kan gives, så snart skanningen har udelukket blødning eller andet, der gør, at man ikke må give trombolysebehandling. Tidligere skulle patienten først gennem akutklinikken og op til behandling efter skanning.
 • Hospitalet har fået en ny skanner i 2014, som patienterne kan komme til meget hurtigt, og hvor der er plads til alle de fagfolk, der er med i den hurtige vurdering og behandling. Der er adgang til to skannere tæt ved hinanden så det er muligt at behandle to patienter samtidigt.
 • Med Det Fælles Medicinkort kan lægen se patientens medicinforbrug, allerede når patienten er registreret, i stedet for som tidligere at bruge tid på at ringe til familie og venner for at få oplysningerne.

Kendskab er vigtigt

Når man får en blodprop i hjernen er det vigtigste hurtig behandling, som opløser blodproppen, nemlig en såkaldt trombolysebehandling.

Den er vigtig, fordi hjernecellerne dør hurtigt, når de ikke får ilt på grund af blodproppen. Og her er mediantiden fra patienten ankommer til medicin gives nede på 21 minutter.

 For at få en endnu bedre tid er det vigtigt, at patienter med symptomer på blodprop i hjernen kalder 112, så hurtigt som muligt.

Symptomer fortæller

Derfor arbejdes der på at skabe bedre kendskab til symptomerne. Og her påpeger rapporten fra Dansk Apopleksiregister, at en oplysningskampagne på landsplan kan styrke opmærksomheden på området.

"En markant forbedring i andelen af patienter med apopleksi i Danmark som indlægges hurtigt vil derfor formentlig forudsætte en oplysningskampagne til befolkningen i stil med, hvad der for nylig med succes er gennemført i Sverige", lyder det i rapporten.

Gå til hjemmesiden for den den svenske oplysningskampagne

FAKTA

 • Samlet set er Region Hovedstaden hurtigst i landet med en median ventetid på 25 minutter fra en patient ankommer til hospitalet og til medicin gives.
   
 • Den mediane ventetid er den mest retvisende ventetid, fordi den ikke inddrager særlige tilfælde, som af forskellige årsager vil tage meget længere til at behandle. Ser man dog på den samlede gennemsnitlige ventetid er Region Sjælland, hvor Roskilde Sygehus har en apopleksienhed, landets hurtigste på 36 minutters ventetid. Region Hovedstaden har en samlet gennemsnitlig ventetid på 39 minutter.
   
 • 15 procent af de danske patienter når at få trombolysebehandling. Mediantiden er 21 minutter, men målet er at komme ned på 10-15 minutter. Der er grænser for, hvor langt ned gennemsnittet kan komme, fordi nogle patienter skal nå at have behandling for forhøjet blodtryk, før de kan få trombolysebehandlingen.
   
 • 43 procent af de patienter der får trombolysebehandling er selvhjulpne efter tre måneder.
   
 • Apopleksienheden på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Glostrup er landets største. Den varetager trombolysevagten for hele Region Hovedstaden alle ulige dage. På lige dage varetages behandlingen af Bispebjerg Hospital.
   
 • Trombolysebehandling foretages også på Bornholms Hospital som telemedicinsk behandling, hvor vurderingen af patienten foretages i samarbejde med Rigshospitalet, Glostrup eller Bispebjerg Hospital.
   

Yderligere oplysninger:

 • Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, dr. med., Apopleksienheden, Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup, mobil: 24 23 81 96.
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør