Reaktion på transportministerens udmelding om S-togsdrift

​Transportministeriet har i dag præsenteret en aftale om at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur, og at automatisere fremtidens S-tog. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har følgende kommentarer:

 

  • Det vigtigste for mig er, at vi får en sammenhængende kollektiv trafik i hovedstadsområdet, så mennesker kan komme frem og tilbage til arbejde og fritidsaktiviteter, og virksomhederne kan få deres varer rundt uden at drukne i trængsel.  I stedet for at transportministeren fokuserer på enkelte dele af den kollektive trafik, kunne jeg godt tænke mig, at han fokuserede på sammenhængen hele vejen rundt.
  • Allerede i dag er den kollektive trafik i hovedstaden et kludetæppe af trafikselskaber, som hver især kæmper om indtægter fra de samme passagerer – og nu ønsker man, at en privat aktør skal gå ind og tage en bid af en kage, der er ved at smuldre. Jeg ser hellere, at vi sammen gør kagen større.
  • Trafikselskaberne skal samles, og overskuddet skal investeres i bedre kollektiv trafik i hele hovedstadsområdet. Vi har i dag et samarbejde om køreplanlægning, billettakster og trafikinformation – et samarbejde jeg gerne ser, at vi styrker ud fra en planlægning med et regionalt perspektiv og med udgangspunkt i en samlet handlingsplan for fremtidens transport i Danmark.

  • Undersøgelser viser, at Region Hovedstaden har en lavere vækst end de metropoler som fx Stockholm og Amsterdam. En af forudsætningerne for at kunne klare sig på samme niveau er en effektiv infrastruktur og en sammenhængende kollektiv transport. Derfor har vi i Greater Copenhagen oprettet et fælles trafikcharter for Greater Copenhagen. Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd.


Redaktør