Region H øger andelen af grønne køretøjer

​Med en ny finansieringsplan er Region Hovedstaden klar til at skalere op på den CO2-venlige kørsel. Det står klart, efter et enigt regionsråd tirsdag har godkendt en leasingramme på 52 mio. kr., der sikrer midler til den interne grønne transport.   

​Der er dagligt stor transportaktivitet i Region Hovedstaden. Syv hospitaler skal drives, og regionens vision er, at mobilitet på og omkring hospitalerne sker på en så grøn måde som muligt.

Over halvdelen af regionens samlede flåde er overgået til kategorien grønne køretøjer, men skal målet om en fuldt omstillet intern flåde af bæredygtige køretøjer indfries inden 2030, er der brug for at få omstillingsarbejdet op i et nyt gear. 

Og det arbejde har regionsrådet nu godkendt en finansieringsramme for: 

”I regionen har vi et kæmpe kørselsbehov. Hospitaler og institutioner skal forsynes med varer, vasketøj, medicin fra Apoteket og blodprøver, og dertil kommer renovationskørsel og meget andet. Derfor batter det i det store regnskab, når vi får omstillet vores køretøjer til nogle, som kører langt mere grønt og som forurener og støjer mindre. Det gavner vores fælles miljø og klima, og så kommer det både patienter og medarbejdere til gavn i det daglige,” siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Kim Rockhill (S), der glæder sig over, at regionen nu har en finansieringsramme til de grønne køretøjer på plads. 

Med finansieringsrammen, hvor der kan hentes op til ca. 52 mio. kr. via leasingaftaler, sikres det, at den løbende udskiftning af person- og varebiler på benzin og diesel kan fortsætte, og at der samtidig er midler til at understøtte det voksende behov for flere og større køretøjer i fremtiden. 

Flere køreopgaver på vej   

I de kommende år forventes der at komme endnu flere transportopgaver internt i regionen. Med den nye finansieringsplan samles en række transportaktiviteter derfor i regionens Center for Ejendomme, der gennem de senere år har arbejdet målrettet med kørselsområdet: 

”Ved at samle flere aktiviteter under samme tag får vi et større overblik over det samlede kørselsmønster, og det har betydning for, at vi i den regionale logistikafdeling i øget omfang kan arbejde målrettet med at optimere transportopgaverne omkring hospitalerne. Her har vi løbende lavet ændringer, som har givet mere hensigtsmæssig indretning af transporten – og det arbejde kan vi nu tage til et endnu højere niveau, så vi også i fremtiden får en gennemtænkt indretning på området” siger konstitueret vicedirektør med fokus på regionens logistik og forsyning Thomas Mark Bøgeskov.  

Fakta

  • Region Hovedstaden har ca. 400 køretøjer, der bruges i arbejdet med at forsyne hospitalerne og institutioner med varer, vasketøj, medicin, blodprøver, renovationskørsel og meget andet.
  • Andelen af CO2-neutrale køretøjer i regionens samlede flåde er steget fra 5 % til 52 % i perioden 2013 til 2020. Dermed er over halvdelen af regionens køretøjer nu registreret som grønne køretøjer.
  • Målet er, at hele vognparken er omstillet til C02-venlige køretøjer inden 2030.
  • Ud over omstillingen til grønne køretøjer arbejder regionen blandt andet med opsætning af ladestandere, samkørselsordninger, klimakompensation for flyrejser, forbedringer af cykelfaciliteterne, og så har regionen Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat – som bl.a. bistår med bilflådeanalyser og indkøb af elbiler internt i regionen og i visse af regionens kommuner.

Yderligere oplysninger

  • Kontakt formand for Miljø- og Klimaudvalget Kim Rockhill (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk 
  • Kontakt konstitueret vicedirektør med fokus på regionens logistik og forsyning Thomas Mark Bøgeskov via Center for Ejendomme på tlf. 29 66 17 70 

Redaktør