Region H viser vejen for nyt innovationspartnerskab på sundhedsområdet

​Patientbehandlingen forbedres når indkøb af medicinsk udstyr indrettes med fokus på at skabe øget offentlig-privat innovation. Det viser erfaringerne fra en række hospitalsprojekter. Nu bliver de gode erfaringer taget med videre i et nationalt partnerskab for innovationsfremmende sundhedsudbud.

Vent...

Der er behov for at tænke i nye teknologier og behandlinger, hvis patienternes forventninger til den bedste, nyeste og hurtigste behandling skal indfries i fremtiden. Det gælder fx indenfor behandlingen af en særlig gruppe nyrekræftpatienter (kaldet non-clearcellecarcinomer), der har væsentlig ringere effekt og overlevelse ved brug af de lægemidler, der findes i dag. Behandlingen af patienterne kan have en række alvorlige og ubehagelige bivirkninger, og desuden er de godkendte lægemidler til nyrekræftbehandling og særligt immunterapi, meget bekostelig.

Derfor har man i Region Hovedstaden arbejdet med at indrette indkøb af medicinsk udstyr, så der skabes mere samarbejde mellem private og offentlige, og så der samtidig sættes skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger.Direktør i Qlife, Thomas Warthoe (ses t.v.), demonstrerer hjemmediagnosticeringsplatformen Egoo Health, der gør det muligt at sidde derhjemme og tage kliniske biomarkører, som efterfølgende sendes til hospitalet. Blandt tilskuerne er Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), fra Qlife, Pernille Veje og Erhvervsminister Simon Kollerup.


Et helt konkret eksempel finder man på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, hvor en privat leverandør af medicinsk udstyr, start-up virksomheden Qlife, arbejder sammen med lægerne og regionens centrale indkøbsafdeling om at udvikle et værktøj, der kan måle forskellige sundhedsdata fra patienten og derigennem støtte lægerne i deres beslutninger. Lægerne forsøger her på forhånd at vælge den behandling, der gavner den enkelte patient mest muligt - herunder formodet gavn af immunterapi, og dermed opnås også mulighed for at skåne patienter for nytteløse behandlinger med alvorlige bivirkninger.

Principper i "klog offentlig efterspørgsel" udvides

Filosofien om at fremme innovation gennem den måde, som indkøb af medicinsk udstyr foretages på, har i en årrække stået centralt i Region Hovedstadens indkøbsstrategi. Men nu får filosofien fornyet kraft i form af et udvidet samarbejde mellem Life-Science industrien og det offentlige.

Det nye samarbejde hedder Partnerskab for Innovationsfremmende Sundhedsudbud og består af i alt 13 medlemmer med virksomhedsrepræsentanter, regionale og kommunale indkøbere, Sundhedsministeriet, Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet. Sammen skal parterne skabe bedre rammer for, at indkøb og udbud på sundhedsområdet kan fremme innovation, og derigennem bidrage positivt til væksten og til at der frigøres ressourcer, så der i sidste ende bliver mere tid til patienten:

"Fremtidens løsninger skabes i tæt samarbejde mellem hospitalerne, regionerne og industrien, og derfor satte vi i Region Hovedstaden allerede i 2017 vores indkøbsafdeling som drivkraft for offentlig-private innovationspartnerskaber. Innovation kommer nemlig ikke af sig selv, men vi kan se, at nærhed til klinikken, indsigt og dialog med markedet – og så noget snusfornuftigt købmandskab er ganske effektivt," siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen. 


Repræsentanter for det Partnerskabet for Innovationsfremmende Sundhedsudbud var samlet til deres første møde på Herlev Hospital fredag d. 1. nov. Fra venstre direktør i Qlife, Thomas Warthoe, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S), New Business Development Manager i Region Hovedstadens Koncernindkøb, Lars Dahl Allerup, fra Qlife, Pernille Veje samt Poul Geertsen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital. 


Gode erfaringer fra Herlev Hospital 

Partnerskabet mødtes fornyeligt på Herlev Hospital, hvor de havde deres første møde. Her blev de præsenteret for projektet, hvori Region Hovedstaden undersøger, om mennesker med nyrekræft kan få en hurtigere udredning og et forbedret patientforløb:

”Projektet med nyrekræftbehandling er blot ét eksempel på, hvordan indkøb kan løfte offentlig-privat innovation og skabe værdi for patienten via ny teknologi, samtidig med at den private life science-partner får gevinster som klinisk know-how, styrket produktudvikling og en mulighed for bedre global positionering, hvilket især er afgørende for danske start-ups på deres vej ud i verden. Centralt for både private og offentlige i partnerskabet står ambitionen om endnu bedre diagnostik og behandling af patienterne, ” siger Lars Dahl Allerup, der er New Business Development Manager i Region Hovedstadens Koncernindkøb.

Fakta: 

Medlemmerne af partnerskabets centrale styregruppe er:

 • Naomi Pagh, Director, Governmental Affairs, Medtronic
 • Anders Mærkedahl, Head of Health Economics & Market Access Nordic & Emerging Markets, Ambu
 • Henrik Krogen, Managing Director, Strategic Hospital Accounts, Denmark, GE Healthcare Companies
 • Jesper Bredahl Spring, Commercial Manager - Vascular Division, Cook Medical
 • Pernille Schmidt, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics A/S
 • Peter Drøidal, CPO Head Nordics, Country Manager Denmark & Head Public Affairs, Novartis Healthcare A/S
 • Mogens Sehested Kristensen, Økonomidirektør, Region Syddanmark
 • Charlotte Toftgård Nielsen, Stabschef, Region Midtjylland
 • Lars Dahl Allerup, Strategisk indkøber, Region Hovedstaden
 • Cecilie Schwartz Førby, Udbuds- & Kontraktchef, Odense Kommune
 • Katrine Kaldahl, Kontorchef, Center for Lægemidler og Internationale forhold, Sundhedsministeriet
 • Kontorchef hos Moderniseringsstyrelsen, Statens Indkøb
 • Line Nørbæk, Erhvervspolitisk direktør, Erhvervspolitik og planlægning. Erhvervsministeriet


For mere information: 

Kontakt Region Hovedstadens presse via tlf.nr.: 70 20 95 88 eller presse@region.dk for yderligere information om partnerskabet, cases og kontaktpersoner.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor