Region Hovedstaden: 4,1 procent af de sundhedsfaglige har været smittet med COVID-19

​De foreløbige resultater af en omfattende screening af ansatte viser, at smitten blandt sundhedsfaglige ligger på niveau med en kontrolgruppe af bloddonorer – og formentlig dermed på niveau med befolkningen

Region Hovedstaden har de seneste tre dage tilbudt ansatte med patientkontakt screening for antistoffer mod COVID-19. De første udtræk er lavet efter ca. 20.000 medarbejdere har udfyldt spørgeskemaet. I alt ventes 25.-30.000 ansatte at deltage.

Tallene viser, at ca. fire procent af medarbejderne i Region Hovedstaden har en positiv quicktest for covid-19 antistoffer.  Når der korrigeres for den usikkerhed, der er ved testen, må man regne med, at ca. 4,1 procent af de ansatte har antistoffer mod COVID-19.

"Tallene viser, at smitten blandt sundhedsfagligt personale er på næsten samme niveau som det smitteniveau, vi har fundet ved COVID-19-screening af bloddonorer, der jo er raske borgere," siger professor Henrik Ullum, Rigshospitalet, der er med i Screeningsgruppen for COVID-19 i Region Hovedstaden.

Henrik Ullum understreger, at der er taget forbehold for, at screeningen kan give både falsk positive og falsk negative svar (se fakta).

Helt opdaterede tal fra screening af bloddonorer viser, at 2,9 procent har en positiv test - og dermed har ca. 3 procent udviklet antistoffer. Antallet af smittede blandt de ansatte er altså ca. 1 procent større end antallet af smittede i baggrundsbefolkningen, men set i lyset af de usikkerheder, der er ved begge screeningstests vurderes det, at der ikke er sikker forskel på antallet af smittede i befolkningen og antallet af smittede blandt hospitalsansatte.

Hvis man specifikt ser på læger, sygeplejersker social og sundhedsassistenter og jordemødre ser det ikke ud til at der er forskel i smittehyppigheden blandt disse og øvrige hospitalsansatte.

Screeningen for COVID-19 har givet anledning til en spørgsmål, og COVID-19 screeningsgruppen i Region Hovedstaden har udarbejdet en række overvejelser vedrørende anvendelse af Livzon lateralflowtest til screening for SARS-CoV-2.

Ingen massiv smitte af sundhedshedsfaglige

Sundhedsfaglig koncerndirektør Svend Hartling mener, at det er vigtig viden for de mange ansatte med patientkontakt, at data tyder på, at der generelt ikke har været massiv smitte af personalet.

"Det er klart, at den meget triste nyhed om, at der er en medarbejder på Bispebjerg Hospital, der er død af COVID-19, kan skabe bekymring blandt det personale, der arbejder i front og har den daglige kontakt med smittede patienter. Screeningen kan forhåbentlig bidrage til at berolige vores personale, og samtidig vil jeg gerne rose personalet, fordi de tydeligvis håndterer denne krise professionelt og overholder retningslinjerne for brug af værnemidler og håndhygiejne," siger Svend Hartling.  

Professor Kasper Karmark Iversen, Herlev Hospital, der også er er en del af Screeningsgruppen for COVID-19 i Region Hovedstaden forstår godt kollegernes ønske om at blive screenet.

"Personale er selvfølgelig bekymret for både at smitte sårbare patienter, og selv blive smittet på arbejde, og derfor kan screeningen give den enkelte en afklaring og noget tryghed, men den nye viden om det generelle smittepres på sundhedsfaglige er vigtig for alle, der hver dag arbejder i front."

Screeningsgruppen i Region Hovedstaden vil nu arbejde videre med at finde smittepres i forhold til f.eks. specialer, arbejdsfunktioner og hospitaler.

"På den måde kan vi få lokaliseret om der nede i tallene gemmer sig områder, hvor der er øget smitte. Denne viden kan bruges til at forbedre forebyggelsen på disse områder," siger Kasper Karmark Iversen.

 

Yderligere info

 • Svend Hartling, sundhedsfaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588

 • Kasper Karmark Iversen, professor i akutmedicin på Herlev og Gentofte Hospital via 2871 2753
 • Henrik Ullum, professor i Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet via Rigshospitalets pressevagt på 3545 7475

Fakta - om screeningen

 • Region Hovedstaden har modtaget en anonym donation på 100.000 screeningskits, der har gjort det muligt at tilbyde alle ansatte med patientkontakt i Region Hovedstaden en screening for COVID-19. De ansatte kan vælge at donere deres data til et forskningsprojekt – og kan ligeledes vælge at svare på et opfølgende spørgeskema. Ingen af delene er en forudsætning for at blive screenet.

 • Screeningen giver et rimeligt fingerpeg om, man har været smittet eller ej. Hvis en medarbejder testes positiv, kan vedkommende regne med, at der er mellem 80 procents og 95 procents sikkerhed for, at vedkommende har været smittet med COVID-19.

 • Det betyder, at der er overvejende sandsynlighed for, at man ikke bliver syg med COVID-19 igen inden for kort tid. Spørgsmålet er, om man opnår længerevarende immunitet, og det er netop det, man forsøger at blive klogere på med den forskning, der laves på baggrund af de data, som de ansatte bidrager med.
   
 • Det er også vigtigt at fastslå, at ansatte, der har været smittet med COVID-19, skal følge de samme retningslinjer for hygiejne og brug af værnemidler som alle andre ikke smittede ansatte. Hvis der ikke overholdes en god hygiejne og brug af værnemidler kan personalet risikere at bringe smitte videre fra COVID-19-smittede patienter til andre sårbare patienter – eller med hjem til familien.
   
 • Screeningen af sundhedsfaglige skal udbredes til øvrige regioner. Der er bestilt 1,4 mio. screeningskits, hvoraf de første 400.000 ventes at lande søndag.

Fakta - om forskningen

 • I projektet tilbydes alle ansatte med patientkontakt i Region H screening for, om de har udviklet antistofferne IgM og IgG mod COVID-19 ved studiestart, om en måned og om 5 måneder, når epidemien forventes at være aftagende.

 • Personale, der ønsker det, har bidraget med deres data og med at udfylde et spørgeskema. Resultaterne sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse af danske bloddonorer, som fungerer som kontrolpopulation.

 • Deltagerne screenes i alt 3 gange, da man vil undersøge, hvor mange der smittes, samt om der hos allerede smittede ansatte opnås blivende immunitet.


Redaktør