Region Hovedstaden får penge tilbage fra Movia

​Hvert år gør Movia kassen op over de faktiske udgifter til busdriften. Regnskabet for 2017 viser et plus på kontoen i Region Hovedstadens favør og derfor tilbagebetales der nu 51 mio. kr. af det acontobeløb, som Region Hovedstaden har betalt Movia i 2017

Vent...
Grunden til, at Movia kan tilbagebetale penge, er blandt andet en større andel af passagerer i regionens busser, der rejser på rejsekort og færre der bruger pendlerkort. Da indtægterne pr. rejse er større for rejsekort end pendlerkort, giver det samlet en stigning i indtægterne.
 
Lige nu står Region Hovedstaden midt i en større omstilling på trafikområdet. Selvom regionen får penge tilbage for busdriften i 2017, løser det ikke de langsigtede udfordringer på trafikområdet.
 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor