Region Hovedstaden fornyer støtte til Copenhagen Skills

​Region Hovedstaden afsætter 6 mio. kr. til arbejdet med at unge kan få øjnene op for at vælge en erhvervsuddannelse.

Region Hovedstaden har netop besluttet at forlænge støtten til Copenhagen Skills med 6 mio. kr. i 2021-22. Copenhagen Skills er et samarbejde på tværs af erhvervsskolerne i hovedstaden og regionen med det klare formål at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. 

”Jeg er glad for, at regionsrådet har besluttet fortsat at støtte den fælles indsats under Copenhagen Skills. Det er et vigtigt initiativ, hvor vi sammen med erhvervsskolerne målrettet arbejder på at få flere unge til at se de mange muligheder, der findes på erhvervsuddannelserne,” siger formanden for Region Hovedstadens Forsknings- Innovation- og Uddannelsesudvalg, Lars Gaardhøj (S).

Flere målgrupper skal med

Copenhagen Skills udvider nu indsatsen til også at omfatte elever på den nye forberedende grunduddannelse FGU og de ’voksne unge’ 18 år+, som i dag står uden job og uddannelse. 
 
”Jeg er stolt af, at Region Hovedstaden kan se værdien i vores fælles indsats og derfor forlænger samarbejdet i yderligere to år. Vi har indtil nu skabt gode resultater, og med regionens vigtige bidrag, kan vi fortsætte samarbejdet og udvide målgruppen, så de lidt ældre unge også får et tilbud fra os,” fortæller Morten Emborg, direktør for TEC og styregruppeformand for Copenhagen Skills.  

Digitale aktiviteter i coronatider 

Copenhagen Skills vil fremadrettet styrke dialogen med de 29 kommuner omkring udformning af konkrete indsatser. Det gælder blandt andet en samlet koordinering af kombinationsforløb for FGU-elever på erhvervsuddannelserne og af vejledningstilbud om erhvervsuddannelserne til unge på gymnasier, HF og jobcentre. Som følge af COVID-19 og de begrænsede muligheder for at lave store fysiske uddannelsesevents for de unge, er der også nye digitale aktiviteter i pipeline.


Hvad er Copenhagen Skills?
Parterne bag Copenhagen Skills er erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, Kommunal ungeindsats og Region Hovedstaden.
Med en mission om at øge både forældres, læreres og elevers viden om erhvervsuddannelserne, i hele Region Hovedstaden.
Copenhagen Skills er sat i verden for at gøre udskolingselever klogere på erhvervsuddannelser. Forhåbentlig med det resultat, at flere unge får øjnene op for mulighederne med en erhvervsuddannelse og søger en faglært vej.Redaktør