Region Hovedstaden går i dialog med byggebranchen om strategiske samarbejder

​Fredag den 20. september inviterer Region Hovedstaden entreprenører og rådgivere til dialog, paneldebat og videndeling om bl.a. strategiske samarbejder og kommende byggeprojekter.

Vent...
7.000.000.000 kr. Så meget har regionsrådet i Region Hovedstaden valgt at øremærke til en ambitiøs og ansvarlig renovering af hovedstadens hospitaler i en periode, der strækker sig over de kommende 10 år. 

I aftalen om at øremærke pengene i regionens budgetter lagde politikerne vægt på, at regionen skulle arbejde på nye måder og etablere gode og langsigtede samarbejder med dygtige entreprenører og rådgivere i strategiske partnerskaber. 

Renoveringsplanen kræver strategiske samarbejder 

Ved at indgå et tæt og langvarigt samarbejde med en eller flere strategiske partnere kan opgaverne i renoveringsplanen samordnes mere effektivt. 

Og det samarbejde tages der hul på den 20. september, hvor der bl.a. er paneldebat om Region Hovedstadens fremtidige strategiske samarbejder på programmet, og hvor regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen vil byde velkommen:

”De kommende år investerer vi massivt i at renovere vores efterhånden gamle hospitaler. Hver gang, vi er færdige med en stor opgave, starter vi forfra – med nye udbud og nye leverandører".

"Vigtige erfaringer og samarbejdsrelationer skal bygges op igen, og det gør risikoen for konflikter og byggesjusk større,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter:

”I regionsrådet ønsker vi derfor at indgå strategiske partnerskaber med rådgivere og entreprenører, som vi kan samarbejde med over flere projekter. Dermed kan vi videreføre både gode og dårlige erfaringer og få både bedre og mere byggeri for pengene.”

Dialog med markedet 

"Markedsdialogforum hed tidligere ’Entreprenørmøde’, men det nye navn dækker mere præcist formålet med de her møder, som jo er dialog, videndeling og samarbejde med markedet", fortæller Mogens Kornbo, direktør i Center for Ejendomme.

Han glæder sig over, at der på nuværende tidspunkt allerede er tæt på 100 tilmeldinger: ’Vi har brug for input og inspiration til den konkrete udformning af de udbud, som vi skal i gang med. Derfor er jeg rigtig glad for, at der er så stor interesse for at arbejde sammen med Region Hovedstaden om at bygge og renovere i hovedstadsområdet’.

Indblik i Center for Ejendommes projekt-pipeline

Strategiske samarbejder kommer til at indgå som en del af den generelle måde, som Center for Ejendomme er bygherre på. Projekterne i forbindelse med hospitalsrenoveringerne er nemlig ikke de eneste projekter i Region Hovedstaden i de kommende år. 

De strategiske samarbejder vil derfor også blive relevante i forhold til de andre spændende byggeprojekter, som Center for Ejendomme har i pipelinen. Og det er ikke kun renoveringsprojekterne, men også nogle af de øvrige byggeprojekter, som eksisterende og fremtidige samarbejdspartnere kan forvente at blive klogere på den 20. september. 

Tid, sted og tilmelding 

Markedsdialogforum holdes fredag den 20. september 2019 kl. 9.00-13.30 på
Rigshospitalet Glostrup, Mødelokale "Festsalen"
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Kontakt

Yderligere informationer om arrangementet kan fås hos Sara Pezzolato Ipsen, sara.pezzolato.ipsen@regionh.dk

Yderligere informationer om renoveringsplanen kan fås hos projektchef Hans Blinkilde, hans.blinkilde@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor