Region Hovedstaden genoptager brugen af det Fælles Medicinkort


Bornholm bliver i uge 47 det første hospital i regionen, der genidriftsætter it-løsningen, der skal øge patientsikkerheden.

​​

Livreddende it-løsning på vej tilbage i brug

Det Fælles Medicinkort er en national database over danskernes medicinhistorik, som blandt andet skal sikre den rette behandling uanset, hvor og hvornår i landet en patient bliver indlagt. Det Fælles Medicinkort kan således redde liv i en kritisk situation. Efter halvandet års fejlrettelser, videreudvikling og test af modulet og det samlede flow mellem Region Hovedstaden og det Fælles Medicinkort er regionen klar til at genoptage it-løsningen.

Systemfejl er nu fjernet og løsningen er klar til drift

Det Fælles Medicinkort blev første gang lanceret i Region Hovedstaden i slutningen af 2011. På kun få måneder opnåede kortet en brugeranvendelse blandt sundhedspersoner i regionen på 40 procent. Den høje brugeranvendelse afslørede desværre også fejl i systemet, som ikke var fundet under de mange forudgående test. Det Fælles Medicinkort blev derfor lukket ned. Nu er fejlene rettet og hele løsningen forbedret og klar til drift. 

Systemet genopstår i en forbedret form

- Da vi lukkede ned for det Fælles Medicinkort, var det fordi de identificerede fejl potentielt kunne bringe patientsikkerheden i fare. Derfor var det vigtigt at få disse fejl rettet. Men samtidig har vi valgt at udnytte situationen til det bedste og samle alle vores erfaringer med det Fælles Medicinkort til at forbedre og videreudvikle løsningen, siger Niels Reichstein Larsen, chef for Sundhedsplatformsenheden i Region Hovedstadens it-, medico- og telefonienhed, IMT.

Fælles Medicinkort tages først i brug på Bornholm

Region Hovedstaden starter udrulningen på Bornholm med fuld brugeranvendelse både blandt læger og sygeplejersker på Bornholms hospital og hos alle de praktiserende læger på øen.

Tæt dialog mellem hospital og praksissektoren på Bornholm

- På Bornholm er der tæt dialog mellem praktiserende læger og hospital samt kort afstand mellem beslutningsniveauerne. Det skaber en unik mulighed for hurtigt at få overblik over anvendelsen af det Fælles Medicinkort, herunder at opsamle erfaringer til brug for den videre udbredelse i regionen, siger Kurt Espersen, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital.

Sygeplejerskerne har nu også adgang til systemet

To af de væsentligste forbedringer som sundhedspersonerne vil opleve, når det Fælles Medicinkort igen tages i brug er: Større brugervenlighed, da løsningen er blevet tilpasset arbejdsflowet på klinikkerne, samt at sygeplejerskerne nu også kan anvende det Fælles Medicinkort.

Udbredes til hele regionen i de første måneder af 2014

Det Fælles Medicinkort genidriftsættes i uge 47 på Bornholms hospital. Herefter udbredes det fælles medicinkort i løbet af første kvartal 2014 til resten af regionens hospitaler.


Yderligere oplysninger hos:

  • Kurt Espersen, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital, tlf. 56 90 93 01
  • Niels Reichstein Larsen, chef for Sundhedsplatformen i IMT, Region Hovedstaden, tlf. 30 70 62 77
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør