Region Hovedstaden giver igen patienter mulighed for udredning og behandling på privathospitaler

​Region Hovedstaden vil igen sende patienter til privathospitaler efter bred politisk opbakning til at genoptage henvisninger som før coronaepidemien

​Som et led i at sikre kapacitet til at behandle coronapatienter, har Region Hovedstaden siden marts måned ikke henvist patienter til privathospitaler. Mange af de læger og sygeplejersker, der arbejder på privathospitalerne, arbejder også på regionens hospitaler. Derfor besluttede Region Hovedstaden at stoppe med at henvise til de private hospitaler.

Normalt bliver patienter tilbudt henvisning til et privathospital, når det offentlige ikke selv kan tilbyde udredning og behandling indenfor 30 dage, som patientrettighederne foreskriver. Patientrettighederne er stadig suspenderede, men da udviklingen i coronapandeminen går nu i en positiv retning, og presset på regionshospitalerne er lettet, har et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden besluttet at genoptage henvisningerne til de private hospitaler.

Det vil komme patienterne til gode, siger formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (C):

"Flest muligt patienter skal udredes og behandles hurtigt, og derfor giver det god mening at bruge alle ressourcer i sundhedsvæsnet, så vi hurtigst muligt kommer i fulde omdrejninger. Aftalen med de private hospitaler gør, at vi får 'alle mand på dæk', og det er rigtigt vigtigt for patienterne," fortæller han.

Region Hovedstaden er blevet enige med Sundhed Danmark, der repræsenterer privathospitalerne, om igen at kunne henvise patienter, og samtidig er der blevet taget højde for, at der fortsat skal være nok sundhedsfagligt personale til at bemande regionens hospitaler.

"Med den her aftale sikrer vi, at fokus er på at patienterne får behandling hurtigst muligt. Ikke om det er på et offentligt eller privat hospital. Der er mange medarbejdere som både arbejder i det offentlige og private, og vi skal samarbejde om at give, patienterne den bedste og hurtigste behandling - derfor er jeg glad for at der er indgået en gentleman-aftale om, at vi udnytter de fælles ressourcer til patienternes bedste, siger Christoffer Buster Reinhardt (C)".

Klar til at tage imod patienter
Ifølge Sundhed Danmark henviste Region Hovedstaden omkring 5.000 patienter til privathospitalerne i januar 2020, og nu ser sekretariatschef Mette Nord frem til, at der igen kommer patienter:

"Vi er glade for at kunne hjælpe med udredning og behandling af patienterne, der lige nu venter på ventelisterne, og vi er klar til at tage imod patienterne og bruge vores kapacitet igen," fortæller hun og uddyber:

"Det er super positivt, at vi nu kan komme i gang med at hjælpe regionen igen. Vi har ikke fået henvist fra patienter fra regionen siden marts, og ser frem til, at vi nu kan gå i gang igen med at opbygge samarbejdet".

Regionen vil allerede nu begynde med at henvise patienter til de privathospitaler og klinikker, hvor der i forvejen er indgået en samarbejdsaftale, og der skal løbende være dialog mellem parterne om samarbejdet.

For mere information:

Kontakt regionens pressevagt 70 20 95 88

Redaktør