Region Hovedstaden indgår aftale for at sikre, at sociale klausuler overholdes

​Region Hovedstaden og Bygge- Anlægs- og Trækartellet indgår aftale, der skal sørge for, at regionens sociale klausuler overholdes på byggepladser. Aftalen skal være med til at sikre arbejdsmiljøet og ordentlige arbejdsvilkår og være et værn mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. 

Ordentlige forhold og en og løn på overenskomstmæssige vilkår på regionens byggepladser er målet med ny fælles aftale mellem Region Hovedstaden og det såkaldte BAT-kartel (Bygge- Anlægs- og Trækartellet).

Tirsdag den 12. september blev regionsrådets forretningsudvalg orienteret om aftalen, som skal være med til at sikre, at de sociale klausuler om arbejdsvilkår, der er besluttet i Region Hovedstaden, bliver overholdt.

"De mennesker, som arbejder på vores byggerier, skal kunne forvente ordentlige løn og arbejdsvilkår. Derfor har vi indgået den her aftale, som giver BAT Kartellet adgang til at vurdere forholdene på regionens byggepladser", siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Region Hovedstaden investerer for tiden knap 20 milliarder i at bygge og modernisere hospitaler i regionen. Byggerierne skal give patienterne endnu bedre behandlingskvalitet og skabe nye og mere moderne rammer for fremtidens hospitaler.

Sophie Hæstorp Andersen understreger, at regionen er meget bevidst om det ansvar, der hviler på regionen som offentlig bygherre.

"Som offentlig bygherre til store hospitalsbyggerier har vi et særligt ansvar. Derfor har vi vedtaget sociale klausuler og kædeansvar, der sikrer ordenligt løn- og ansættelsesvilkår. Det er vigtigt, fordi skatteydernes penge ikke skal gå til underbetalte udenlandske bygningsarbejdere, siger hun.

I BAT Kartellet er man glade for aftalen, som giver fri og nem adgang til alle regionens byggepladser. 

"Vi er glade for den her aftale, der sikrer byggefagsfagforeningerne adgang til regionens byggepladser. Vi har stor erfaring med stikprøvekontrol i forbindelse med social dumping og arbejdsmiljø og aftalen gør, at vi kan besøge byggepladserne og kontrollere, at der ikke fifles med konkurrencevilkårene - hverken på arbejdsmiljøområdet eller med løn og arbejdstid", forklarer Freddy Ridderhaugen, formand for Byggepladspatruljerne under BAT.

Fakta

  • Der bliver bygget og moderniseret hospitaler for knap 20 mia. i Region Hovedstaden.
  • Regionsrådet har besluttet, at der skal stilles krav i byggeanlægskontrakter om at ansætte praktikanter.
  • Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og giver BAT Kartellet giver kartellet nem adgang til alle regionens byggepladser ved kontakt til projektchefen på det pågældende byggeri.
  • Aftalen indebærer, at der afholdes kvartalsvise møder mellem BAT Kartellet og Region Hovedstadens Center for Ejendomme om BAT Kartellets observationer på alle byggepladser med deltagelse af projektchefer Kvalitetsfonden
  • Arbejdsklausuler betyder, at offentlige myndigheder stiller krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold, når de indgår kontrakt med private firmaer.

 Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88 eller mail: presse@regionh.dk

Redaktør