Region Hovedstaden indgår aftale om nye effektiviseringer

​Budgetforligskredsen i Region Hovedstaden blev søndag aften enige om at effektivisere for 75 mio. kroner i 2015 og 225 mio. kroner i 2016

Effektiviseringer vil kunne mærkes

Politikerne har gjort alt i deres magt for at tage hensyn til både patienter og personale, når Region Hovedstaden i 2015 og de følgende år skal gennemføre en række effektiviseringer. Men det vil kunne mærkes.
Sådan lyder budskabet fra regionens budgetforligskreds, som søndag aften aftalte at gennemføre nye effektiviseringer. Forligskredsen består af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

 
I alt effektiviseres for 75 mio. kroner i de sidste fire måneder af 2015. Effektiviseringerne har også effekt i 2016, så den samlede besparelse næste år kommer til at lyde på 225 mio. kroner. Aftalen kommer efter regionen tidligere på året besluttede at genåbne forhandlingerne om budgettet for 2015, ikke mindst på grund af de stigende medicinudgifter.​

Vi holder fokus på patienten

Sophie Hæstorp Andersen understreger, at politikerne har lyttet til hospitalerne og virksomhederne i regionen, som har sendt en række forslag ind til omprioriteringer og effektiviseringer af arbejdsgange på forskellige områder.
- Det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen at finde pengene, uden at det betyder færre hænder til at tage sig af patienterne. Men det er klart, at effektiviseringerne vil betyde, at der skal løbes lidt stærkere. Og derfor er vi også enige om i regionsrådet, at vi i 2016 må kigge mere på, om vi kan justere serviceniveauet på en række områder, siger hun.​

Kan ikke vente på økonomiforhandlinger

Regionsrådsformanden henviser til, at det har været nødvendigt at gennemføre effektiviseringerne, selvom man i regionerne endnu ikke kender resultatet af regeringens og Danske Regioners økonomiaftale.
- Selvom der er penge på vej, så er det først penge, som gælder i 2016. Og vi mangler penge i 2015, hvorfor det ville være unfair at skubbe problemerne foran os og bare gøre udfordringerne endnu større. Derfor er vi enige om i budgetforligskredsen, at vi må tage ansvar nu, siger Sophie Hæstorp Andersen.
 

FAKTA: Sådan forløber regionens budgetproces 

 • ​​I begyndelsen af marts ”genåbnede” Region Hovedstadens politikere budgettet for 2015, efter det stod klart, at en række udefrakommende forhold samlet set betød, at regionen skulle finde besparelser større end forventet i både 2015 og 2016.

 • Herefter har regionens administration regnet på mulige besparelser, der kan have effekt allerede i 2015. Disse besparelser blev vedtaget på regionsrådsmødet 14. april 2015 og lød på i alt 115 mio. kroner.

 • Det beløb, der samlet set skal spares i 2015 er på 190 mio. kroner. Regionen har tidligere meldt ud, at beløbet i 2015 hed 150 mio. kroner, men siden har beløbet vist sig at være større.

 • De 115 mio. kroner er såkaldte engangsbesparelser, der kun giver effekt i 2015. Dermed manglede der at blive gennemført vedvarende besparelser for 75 mio. kroner, både har effekt i 2015, 2016 og de følgende år.

 • I marts bad Regionsrådet derfor regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe om at komme med forslag til, hvor de kan finde yderligere besparelser, der kan have effekt nu og fremover.

 • Den 16. april modtog regionens administration disse forslag og arbejdede herefter på at kvalificere og vurdere forslagene. Forslagene var i denne periode ikke genstand for politisk drøftelse. De politiske drøftelser løb fra foråret 2015 og frem til det ekstraordinære regionsrådsmøde den 22. juni 2015. Drøftelserne foregik i regionsrådets forskellige politiske udvalg.

 • Oprindeligt var det hensigten, at beslutningen om at gennemføre den nye effektiviseringer skulle ske den 16. juni på regionsrådsmødet. Men på grund af folketingsvalget valgte regionens budgetforligskreds at udskyde beslutningen til et ekstraordinært regionsrådsmøde den 22. juni.

 • Søndag den 21. juni om aftenen afsluttede kredsen sine forhandlinger og blev enige om at gennemføre de ovennævnte besparelser, der altså vedtages endeligt af regionsrådet den følgende dag.

 • Et andet forhold der kan påvirke regionens budgetter og besparelser i 2015 og 2016 er den kommende økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Forhandlingerne om denne forventes afsluttet efter sommerferien. I efteråret 2015 vedtages endvidere det kommende budget for 2016-2019.

Yderligere informationer

 • ​Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
 • Venstre: Martin Geertsen, tlf. 61 62 51 68
 • Det Konservative Folkeparti: Mette Abildgaard, tlf. 41 26 96 76
 • Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, tlf. 40 40 81 88
 • Det Radikale Venstre: Charlotte Fischer, tlf. 31 25 95 55
 • Socialistisk Folkeparti: Lise Müller, tlf. 28 96 40 30
 • Liberal Alliance: Niels Høiby, tlf. 40 46 35 32​
Redaktør