Region Hovedstaden klar til at hjælpe ungdomsuddannelser med røgfri skoletid

Folketinget har besluttet, at alle ungdomsuddannelser skal være røgfri til sommer. Region Hovedstaden har i samarbejde med kommunerne allerede hjulpet en stor del af de 30 ungdomsuddannelser i regionen, der i dag har røgfri skoletid, og tilbyder nu hjælp til de resterende ca. 60.
Vent...
Når dagene igen bliver lange og solen skinner over land og by, er det slut med at ryge på alle ungdomsuddannelserne. Otte ud af ti unge, der ryger, ønsker at stoppe igen og erfaringen viser, at et rygeforbud på ungdomsuddannelserne virker. Færre begynder at ryge, og dem, der allerede ryger, ryger mindre. I løbet af det sidste år har omkring 30 ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden frivilligt indført røgfri skoletid for både elever og ansatte, og kommunerne, Røgfri Fremtid ved Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden og Region Hovedstaden har hjulpet med en række tiltag.

- Det er meget positivt, at så mange ungdomsuddannelser allerede er røgfri, og at resultaterne er så gode, som de er. Rygning er en af folkesundhedens helt store fjender og jo færre unge, der begynder at ryge, jo bedre. I Region Hovedstaden har vi allerede rigtig gode erfaringer med at hjælpe ungdomsuddannelserne med at blive røgfri, og den hjælp vil vi selvfølgelig gerne også give til de resterende uddannelser, siger Qasam Ahmad (AL), formand for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden.

Konkrete redskaber

Røgfri Fremtid, Region Hovedstaden og kommunerne har i fællesskab udviklet en række tiltag, som ungdomsuddannelserne kan bruge. Det er både materiale, som kan hænges op og deles ud, men også undervisning af lærerne i, hvordan de har en god dialog med de studerende om rygning, ligesom der er afholdt kickoff seminarer med både ansatte og de unge på skolerne. Alt sammen tiltag, som skal hjælpe både lærere og elever godt i gang med røgfri skoletid.

- Det har været en utrolig styrke, at både region, kommuner og Røgfri Fremtid har været fælles om at støtte de uddannelser, der har gjort skoletiden røgfri. Det har været en fordel for skolerne og har givet os en masse uvurderlige erfaringer. Det kommer nu de skoler til gavn, der skal tage hul på processen med at indføre røgfri skoletid i kølvandet på den nye lovgivning, siger Mette Lolk Hanak, Forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse. 

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden dannede i 2017 partnerskabet Røgfri Fremtid, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030. I dag er mere end 250 kommuner, regioner, institutioner og virksomheder del af partnerskabet.

Et nyt fællesskab

Ude på ungdomsuddannelserne har tiltagene også haft stor effekt:

- Vi har været rigtig glade for samarbejdet med kommunen, Region Hovedstaden og Røgfri Fremtid. Det har især været vigtigt for os at erstatte elevernes rygefællesskab med andre fællesskaber, og her har bl.a. bordtennisborde spillet en vigtig rolle. Vi har fulgt initiativet ved at have lærere i gule veste omkring skolen i frikvartererne, og det har ført til en masse god dialog med eleverne, ligesom det tydeligt har signaleret, at vi tager rygestoppet alvorligt og at det ikke kun er snak, siger rektor for Aurehøj Gymnasium, Anette Hestbæk Jørgensen. 

Region Hovedstaden, kommunerne og Røgfri Fremtid har bl.a. tilbudt ungdomsuddannelserne følgende:

 • Indledende møde med ledelsen
 • Tilbud om indledende besøg til et uforpligtende sparringsmøde om processen. 
 • Udarbejdelse af en røgfri politik
 • Hjælp til at få udarbejdet en klar og tydelig røgfri politik, der beskriver de nye regler for elever og ansatte, hvilken sanktionering der gælder og evt. hvordan I hjælper elever og ansatte til at få skabt en ny pausekultur uden røg. 
 • Kickoff-møde på skolen for alle medarbejdere
 • Kickoff-mødet sætter fokus på røgfri skoletid, og hvad den nye røgfri politik betyder for medarbejdernes arbejde i mødet med eleverne. Med udgangspunkt i skolens røgfri politik, herunder sanktionering ved overtrædelse af røgfri skoletid, bliver der faciliteret en fælles dialog om de nye roller, muligheder og udfordringer, som implementering af røgfri skoletid indebærer.
 • Elevworkshop på skolen 
 • Elevernes opbakning er afgørende for at få røgfri skoletid til at blive en succes. Det kan ske gennem involvering af eleverne, hvor de peger på barrierer og muligheder. 
 • Workshoppen varer en time og indeholder et kort oplæg om Røgfri Fremtid, fakta om rygning og røgfri skoletid. 
 • Tilbud om hjælp til rygestop og afvænning af nikotinafhængighed for elever og ansatte. 
 • For nogle elever og ansatte bliver røgfri skoletid anledningen til at stoppe med at ryge og/eller bruge nikotinholdige produkter. Tilbud om hjælp til rygestop og/eller afvænning fra nikotinholdige produkter. 

Yderligere information:

 • Qasam Ahmad (AL), formand for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden, mobil: 42704042
 • Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelseschef Mette Lolk Hanak, tlf.: 35257688
 • Rektor for Aurehøj Gymnasium, Anette Hestbæk Jørgensen, tlf.: 39654545
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor