Region Hovedstaden køber forurenet testgrund


Region Hovedstaden vil udvikle bedre og mere bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord.

Grunden ligger i Ballerup

Den nye testgrund ligger i Ballerup og bliver nu et omdrejningspunkt for regionens arbejde med at udvikle effektive og miljøvenlige metoder til at rense forurenet jord.

Svært at afprøve metoder

- Vi har allerede en række udviklingsprojekter i gang, men det er svært for os at finde grunde at afprøve dem på. Grundejerne er jo sjældent begejstrede for at lægge jord til længerevarende afprøvninger af metoder, som vi ikke kender virkningen af. Det problem løser testgrunden.

Kan kontrollere effekten

- Her kan vi gennemføre afprøvninger uden at genere grundejeren og med optimale muligheder for at kontrollere effekten, siger udviklingskoordinator Mads Terkelsen fra Koncern Miljø i Region Hovedstaden.

Samarbejde med ind- og udland

Grunden kommer til at fungere som et innovationslaboratorium, hvor udviklingsprojekterne finansieres og drives i både nationale og internationale partnerskaber.

Alle er interesserede i at samarbejde

- Danmarks førende forskningsinstitutioner og specialistfirmaer inden for jord- og grundvandsforurening har allerede tilkendegivet, at de er interesserede i at samarbejde, og vi kommunikerer også med internationale partnere og investorer, så med dette skridt åbner vi op for et offentligt-privat samarbejde med store perspektiver, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Oplagte samarbejdspartnere

De oplagte samarbejdspartnere er både regioner, kommuner og universiteter, men også rådgivningsvirksomheder, producenter og entreprenører.

Stor økonomisk udfordring

- Jordforurening er en udfordring miljømæssigt og ikke mindst økonomisk. Udgiften med at oprense de forurenede grunde, vi kender til i dag, vil koste svimlende 6-7 mia. kroner, så derfor vil vi meget gerne medvirke til at udvikle innovative løsninger, som kan gøre det billigere og hurtigere at oprense forurenet jord. Kan vi samtidig bidrage til grøn vækst og erhvervsfremme i Region Hovedstaden, så bliver det næsten ikke bedre, siger Lars Gaardhøj (S).

Første test: Oprensning med radiobølger

Region Hovedstaden har overtaget testgrunden, der er forurenet med chlorerede opløsningsmidler fra et renseri. Et pumpeanlæg skal forhindre forureningen i at sprede sig, og anlægget bliver indrettet, så der kan kobles forskellige typer af forureningsrensende udstyr på.

Ny antenne til oprensning

Forberedelserne til de første testprojekter er i gang. De omfatter blandt andet en ny antenne til oprensning med radiobølger og en ny måde at sikre indeklimaet på.

Region bruger 140 millioner på oprensning

Region Hovedstaden bruger i alt cirka 140 mio. kr. om året på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde. Heraf går de to tredjedele alene til oprensningen og tilhørende aktiviteter.

Ideen er at skabe et idéværksted

Innovationslaboratoriet på testgrunden bliver etableret i et samarbejde mellem Koncern Miljø og Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) i Region Hovedstaden. Ambitionen er at skabe et idéværksted, der også kan bruges på andre områder – for eksempel til innovationsprocesser inden for medicoteknik.

Yderligere oplysninger:
  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget, mobil 28 92 25 98.
  • Mads Terkelsen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden, tlf. 38 66 56 15.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør