​​

Region Hovedstaden køber nye senge til gavn for patienter og personale


Regionsrådet har besluttet at investere i næsten 1.600 nye elsenge, som skal give bedre forhold for både patienter og sundhedspersonale på hospitalerne.

Elektrisk betjente senge

Patienterne i Region Hovedstaden kan se frem til bedre forhold i form af nye elektrisk betjente senge, der giver patienterne mulighed for selv at indstille sengen efter behov. Sengene vil også komme de mange sygeplejersker og andet sundhedspersonale til gavn i form af bedre arbejdsstillinger.

Gavner både patient og personale

- Enhver der har prøvet at være svag og være på et hospital kan forstå, hvilken lettelse det er selv at kunne hæve hovedgærdet. Eller hvilken sikkerhed det giver selv at kunne sænke sengen, når man skal på toilettet. For slet ikke at tale om hvilken aflastning det er for medarbejderne, at patienterne selv kan klare de ting, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Øget kvalitet for patienterne

De nye senge har en række justeringsmuligheder, som patienten fra liggende tilstand selv kan betjene, f.eks. hældning på sengen og højderegulering. Det er hensigten at udskifte både nedslidte eksisterende elsenge og gå fra almindelige hospitalssenge til de nye senge.

Et incitament til hurtigere at svinge sig ud over sengekanten

- De nye senge vil formentlig betyde, at patienterne oplever en øget kvalitet i deres ophold på hospitalerne. Det giver også patienterne et incitament til hurtigere at svinge sig ud over sengekanten, hvilket kan betyde, at man kommer hurtigere på benene igen efter behandling, siger ledende overlæge Benn Duus fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Regionen handler hurtigt

Allerede inden udgangen af året, vil de første 280 senge være undervejs ud til patienterne. I første omgang vil det komme hospitalerne på Bispebjerg, Frederiksberg, Hvidovre, Amager og Bornholm til gode.

Der er i alt afsat 38,9 mio. kr. til indkøb

I 2013 vil endnu flere af regionens hospitaler få de nye senge ind ad døren. Der er i alt afsat 38,9 mio. kr. til indkøb af de nye senge, deraf 6,1 mio. kr. allerede i 2012. Det forventes, at der i alt kan indkøbes ca. 1580 senge.

Yderligere information: 

  • Vibeke Storm Rasmussen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (hjemme) 
  • Ledende overlæge Benn Duus, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, mobil 28 26 24 86 
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør