Region Hovedstaden laver tværgående analyse af meningitis

​En bred og tværgående analyse i Region Hovedstaden skal se på nye løsninger og handleplaner for at styrke behandlingen af meningitis og meningokoksygdom.

Der har den seneste tid været flere tragiske dødsfald blandt unge mennesker på grund af meningitis og meningokoksygdom.

I lyset af det iværksætter Region Hovedstaden en grundig undersøgelse af, om behandlingen af patienter med meningitis og meningokoksygdom kan blive bedre.

- Vi vil og skal gøre alt hvad vi kan, for at blive bedre til håndtere denne frygtelige sygdom. Derfor er det helt naturligt, at vi laver en bredere analyse af området, så vi ruster os bedst muligt. Det er utroligt vigtigt, at vi lærer af vores erfaringer, og denne meget ambitiøse analyse er et vigtigt skridt på vejen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Formålet med analysen er at belyse eventuelle overordnede problemområder og formulere handleplaner, som kan forbedre diagnostikken og dermed reducere, at den alvorlige sygdom medfører dødsfald. 

Pårørende inddrages

Analysen vil blandt andet tage udgangspunkt i nogle konkrete patientforløb, som vi ønsker at drage læring fra. Den vil forsøge at besvare:

  • Hvad kan vi gøre for hurtigere at stille den rigtige diagnose?
  • Hvorfor sker der utilsigtede hændelser?
  • Hvad er de underliggende årsager?
  • Hvordan mindskes risikoen for, at sygdommen medfører død?
I forbindelse med analysen ønsker Region Hovedstaden at inddrage patienter og pårørende, fordi de ligger inde med vigtig viden og erfaring. Derfor vil regionen invitere pårørende til at deltage i selve analysen. Region Hovedstaden inviterer samtidig andre patienter og pårørende velkomne til at bidrage med deres erfaringer fra konkrete forløb med meningitis.
Analysearbejdet vil foregå henover sommeren og rapporten forventes færdig efter sommer. 

Har du erfaringer med meningitis?

  • Region Hovedstaden vil meget gerne høre fra patienter eller pårørende som i 2016 eller 2017 er blevet behandlet for bakteriel meningitis eller meningokoksygdom. Dette gælder både dem, som måske har oplevet fejl eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med diagnosen, men også dem, der ikke har oplevet fejl og uhensigtsmæssigheder.

  • Hvis du ønsker, at dele dine oplevelser omkring meningitis eller meningokoksygdom så send en mail til afdelingslæge Perle Darsø fra Enhed for Kvalitet (perle.darsoe.01@regionh.dk) med en beskrivelse af dine oplevelser eller med dit navn og telefonnummer – så vil du blive ringet op.

Fakta om analysen

  • Der bliver nedsat et analyseteam som bliver sammensat af forskellige fagpersoner og pårørende for at få belyst problematikken fra forskellige vinkler. Vicedirektør fra Bornholms Hospital, Jonas Egebart, er formand for analysen.

  • Det er Region Hovedstadens Kvalitetsorganisation, som har iværksat den tværgående analyse – og som regionens Forum for Kvalitet behandlede på et møde den 3. maj i år.

Yderligere oplysninger

  • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88

Redaktør