Region Hovedstaden moderniserer sociale botilbud for 100 millioner

​Region Hovedstaden vil over de kommende år gennemføre en gennemgribende modernisering og et tilstandsløft af de sociale botilbud.

Regionsrådet godkendte tirsdag aften en renovering af regionens sociale botilbud for omkring 100 mio. kr. over de kommende fem år. Renoveringen vil komme mange sårbare børn, unge og voksne til gavn, når deres boliger får nye tage, facader, døre og vinduer samt tekniske installationer.

Renoveringsindsatsen er første led i et gennemgribende tilstands- og kvalitetsløft af de fysiske rammer på regionens sociale tilbud. Formålet er at løfte bygningernes tilstand og gøre dem tidssvarende, så de i højere grad passer til målgruppernes behov.

Nedslidte bygninger fra en anden tid

Foruden den store renoveringsindsats arbejder Region Hovedstaden på at modernisere boligerne mere gennemgribende. Bygningerne har meget forskellig standard afhængigt af deres alder og tidligere anvendelse. Jonstrupvang, Blindecenter Bredegaard og Lyngdal står først for, fordi bygningerne her er særligt utidssvarende og nedslidte. De bærer i høj grad præg af at være bygget i en anden tid.

Formand for regionens Social – og Psykiatriudvalget, Susanne Due Kristensen (A) siger:

"Alle borgere, der benytter vores specialiserede tilbud, skal have mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv som muligt, og derfor er det vigtigt, at de fysiske rammer er velfungerende og understøtter borgernes behov. Jeg er meget glad for, at vi nu tager hul på at få givet botilbuddene et tiltrængt løft."

Beboerne på regionens sociale tilbud har forskellige funktionsnedsættelser og derfor også forskellige behov i forhold til bolig, omgivelser og støtte i hverdagen. Derfor har det været vigtigt at afdække de forskellige behov på tværs af de regionale botilbud:

"Vi har været i tæt dialog med de enkelte tilbud for at sikre, at renoveringen bliver tilpasset borgernes behov. Målet er optimale og tidssvarende rammer, som giver vores borgere og personale de bedste vilkår," fortæller Susanne Due Kristensen (A).

Stort behov på det sociale område

Behovet for at renovere og modernisere bygningsmassen på det sociale område er stort. Regionen vil derfor gennemføre yderligere tilstands- og kvalitetsløft i takt med, at det bliver økonomisk muligt. Rækkefølgen på moderniseringen vil blive besluttet ud fra en helhedsbetragtning – herunder hvilke bygninger der trænger mest.

Yderligere oplysninger

Susanne Due Kristensen (A) via Region Hovedstadens pressevagt på 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør