Region Hovedstaden øger antallet af praktiserende læger

En voksende befolkning øger behovet for praktiserende læger. I 2020 udvider Region Hovedstaden med 9 nye lægepraksis
Vent...

​Befolkningen i Region Hovedstaden vokser, og på baggrund af den årlige lægehøring og en prognose for lægebehovet de kommende fem år, som Region Hovedstaden har udarbejdet sammen med PLO-Hovedstaden og kommunerne, har Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden vurderet, at der også næste år er brug for flere praktiserende læger.

Politikerne har netop besluttet at udvide kapaciteten med 9 nye lægekapaciteter og derudover afsættes en pulje med 10 ekstra kapaciteter, som kan tages i brug efter behov.  

”Vi øgede også antallet af praktiserende læger i 2017, 2018 og 2019, men behovet er fortsat stigende, så for at være sikre på, at alle borgere har adgang til en praktiserende læge, udvider vi igen i 2020. Som en ekstra sikkerhed afsætter vi en pulje med yderligere 10 kapaciteter, der kan sættes i spil, hvis der opstår uforudsete udfordringer i lægedækningen,” siger Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng.

Fakta om lægedækningen i Region Hovedstaden

  • Der er aktuelt 1.070 aktive lægekapaciteter i almen praksis. Herudover er der 37 kapaciteter, som er tildelt læger eller i opslag og derfor endnu ikke har patienter. Den samlede kapacitet er dermed på 1.107 kapaciteter. 
  • Prognosen viser, at en kapacitet på 1.107 er tilstrækkeligt til at dække behovet i 2020. 
  • Befolkningstallet i regionen forventes fra 2020 til 2021 at stige med yderligere 13.571 til i alt 1.876.607. Derfor udvider regionen allerede nu med yderligere 9 kapaciteter for at kunne dække behovet for læger i 2021. Dermed har regionen siden 2017 udvidet antallet af kapaciteter i almen praksis med 50. Hertil kommer de 10 ekstra kapaciteter, som afsættes som en reserve.  


Yderligere information

Kontakt Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng på tlf.: 42 70 40 42 eller skriv til Region Hovedstadens Presse via presse@regionh.dk 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor