Region Hovedstaden og København lancerer verdens første datamarkedsplads for byer

Den 18. maj lanceres den banebrydende markedsplads for bydata – City Data Exchange – i København. City Data Exchange samler offentlige og private data fra hovedstadsområdet og giver dermed mulighed for at få ny viden om alt fra trafikmønstre til borgernes energiforbrug. Data, som virksomheder kan bruge til at udvikle nye, innovative løsninger til at skabe smartere byer.

Med den nye datamarkedsplads kommer København og Region Hovedstaden helt i front, når det handler om at samle og bruge data til at udvikle nye løsninger på fremtidens udfordringer inden for klima, byudvikling, trafik og velfærd. 

Med City Data Exchange er det dermed muligt at få en helt ny indsigt i data om storbyens daglige liv og udfordringer fra luftforurening på gadeniveau, trafiktal, statistik om københavnerne, brugerundersøgelser om brug af kulturinstitutioner, grønne områder og meget andet. Denne indsigt gør det muligt at udvikle innovative og datadrevne byløsninger fx apps, der viser, hvordan man hurtigt kommer gennem byen og dermed mindsker trængslen – til gavn for både hovedstadens borgere og miljøet.

- Den nye datamarkedsplads kan blive en kæmpe gevinst for både borgere og virksomheder. Den giver os vigtig viden, der kan bruges til at udvikle byen endnu smartere, i takt med at vi bliver flere indbyggere. Den sætter København på det globale landkort over smarte storbyer. Og så giver den nye muligheder for at skabe vækst og job i København og hele regionen, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Danmark har allerede en stærk position, når det gælder om at gøre offentlige data tilgængelige, men det kniber med adgangen til data fra den private sektor, og derfor bruges eksisterende data ikke optimalt. Nu går København og Region Hovedstaden forrest med den nye datamarkedsplads og stiller for første gang op imod 100 databaser til rådighed ét sted, så både offentlig og privat bydata anvendes bedst muligt.

- Datamarkedspladsen åbner uanede muligheder for, at innovative virksomheder, forskere og myndigheder i Greater Copenhagen kan få adgang til og kombinere offentlige og private data. Det kan bl.a. bruges til at planlægge den kollektive trafik eller håndtering af affald smartere. Kun kreativiteten sætter grænser for at skabe nye smarte digitale tjenester til gavn for virksomheder og borgere. Vi har nu, som de første i verden, et sted, hvor data kan flyde frit, og samtidigt mulighed for at skabe øget vækst, en smartere og grønnere region med højere livskvalitet for borgerne, siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (F).

​Offentligt-privat partnerskab

City Data Exchange er skabt gennem en stærk 'co-creation' proces mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden, CLEAN, Realdania og den japanske teknologi-gigant Hitachi. En lang række møder og workshops med potentielle brugere af platformen, specielt virksomheder, har været med til at forme City Data Exchange således, at design og funktionalitet er tilpasset brugernes ønsker.

- I løbet af de seneste 12 måneder har vi arbejdet tæt sammen med Københavns Kommune og Region Hovedstaden for i fællesskab at udvikle City Data Exchange løsningen. Ikke mindst har vi i processen forstået betydningen af at opbygge et økosystem af databrugere og dataejere. Lanceringen er første skridt i vores leverance af et bæredygtigt og fremtidssikret IoT-system, som understøtter et bredt spektrum af innovative løsninger på byudfordringer nu og fremadrettet, siger Hans Lindeman, Senior Vice President i Hitachi Insight Group.​

- Big Data og smart cities er en global megatrend, og her er et godt eksempel på, hvordan et offentligt-privat partnerskab skaber et konkret produkt, som vil bidrage til at indfri potentialerne. Vejen hertil har ikke været nem, og partnerne har måttet strække sig langt for at finde en model, der både skaber værdi for byen og dens borgere og samtidig er baseret på en bæredygtig forretningsmodel. Vi er rigtig stolte af, at datamarkedspladsen nu er en realitet, siger CEO Carsten Orth-Gaarn Larsen i CLEAN.

​For mere information

 • Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen: Pressechef Rikke Egelund, 3147 9497
 • Senior Vice President i Hitachi Insight Group, Hans Lindeman eller Director, City Data Exchange, Peter Bjørn Larsen, 3272 7200
 • Formand for Region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg, Jens Mandrup, pressevagt 7020 9588
 • CEO i CLEAN, Carsten Orth-Gaarn Larsen: Bjarke Kovshøj, 3162 2900

​Fakta

 • City Data Exchange tilbyder data fra offentlige og private datakilder og udgør et mødested for dataudveksling mellem dataejere og databrugere.
 • Data vil være anonymiserede og vil blive indsamlet efter gældende dansk lovgivning. Datamarkedspladsen vil ikke indeholde personfølsomme oplysninger.  
 • Gehl Arkitekters byrumsprojekt på Vesterbrogade er et godt eksempel på, hvordan data fra City Data Exchange kan give en mere helhedsorienteret designløsning til skabelsen af et bedre byrum. Dataen har givet en mere nuanceret indsigt i, hvordan byrummet bruges af både gående, cyklister og trafikken. 
 • Et andet godt eksempel er, hvis man havde en app, som gav realtidsinformation om ledige parkeringspladser og evt. mulighed for at reservere parkeringspladsen hjemmefra, kunne man reducere en del af trængslen og forureningen i byer – men det kræver en kombination af offentlige og private data om ledige p-pladser.
 • ​Københavns Kommune afsatte i budgetaftalen for 2014 fire mio. kr. til at støtte opbygningen af datamarkedspladsen, og Region Hovedstaden supplerede med yderligere fem mio. kr. Realdania har finansieret selve udbudsprocessen, som CLEAN har været ansvarlig for.
 • Åbne datalandskaber er i dag fragmenterede, og den private sektors data er svært tilgængelig. Det gør det vanskeligt for virksomheder og andre potentielle databrugere at anvende disse data til at skabe nye, innovative løsninger for København og Region Hovedstaden og dets borgere. City Data Exchange samler og stiller offentlige og private data for byer til rådighed.
 • Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse for Danmarks digitale vækst 2015 viser, at virksomheder, der bruger data fra fx sensorer, offentlige datasæt og sociale medier, klarer sig generelt 5-6 pct. bedre målt på indtjening end andre virksomheder. Dansk erhvervsliv kan således styrke produktiviteten og deres internationale konkurrenceevne gennem større anvendelse af den nye datamarkedsplads.
Redaktør