​​​

Region Hovedstaden og de faglige organisationer har aftalt, hvordan regeringens vinterpakke skal fordeles

Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, FOA, HK, 3F, Danske Bioanalytikere, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger er enige om principperne for brugen af de 312 mio. kroner til de mest belastede og vagttunge afsnit
Vent...

En række faglige organisationer og Region Hovedstaden skrev i dag under på en aftale om en vinterpakke på 312 mio. kroner, der skal holde hånden under sundhedsvæsenet gennem en ekstraordinær svær vintersæson. De 312 mio. kroner er Region Hovedstadens andel af den 1 mia. kroner, som partierne bag finansloven har vedtaget.

​"Vores hospitaler og Akutberedskabet står i en ganske særlig og presset situation og har virkelig brug for den her indsprøjtning. Jeg er meget glad for, at de faglige organisationer har bidraget til en hurtig og smidig proces, så pengene kan gøre gavn allerede nu. Det er meget nødvendigt at kunne give kontant anerkendelse til det personale, der står allermest i front gennem den her vinter," siger Lars Gaardhøj (S).

Regionsdirektør og formand i regionens medarbejderudvalg (RMU) Jens Gordon Clausen er glad for den konstruktive dialog med de faglige organisationer.

"Alle medarbejdere i Region Hovedstaden yder en kæmpe og uundværlig indsats. Vi har i denne forhandling været nødt til at prioritere de områder, hvor hospitalerne og Akutberedskabet er allermest presset, og vi er glade for, at de faglige organisationer er gået positivt og konstruktivt ind til dialogen om at fordele pengene fra vinterpakken. Jeg forventer, at flere relevante faglige organisationer vil tilslutte sig aftalen i starten af næste uge, da det kræver en bred gruppe af medarbejdere at holde sundhedsvæsenet kørende," siger Jens Gordon Clausen.

​Alle yder en ekstraordinær indsats

Næstformand i RMU Kristina Robins synes det er godt, at det lykkedes at indgå en fælles aftale og understreger, at de faglige organisationer har lagt vægt på fastholdelse og anerkendelse af den øgede aktivitet.

​"Alle i sundhedsvæsenet yder en ekstraordinær og vigtig indsats. Derfor har det været en svær proces, da ikke alle medarbejdergrupper vil blive omfattet af de ekstra midler. Balancen har været at finde et beløb på tværs af organisationerne, så det kan mærkes for den enkelte medarbejder, på de mest belastede områder," siger Kristina Robins.

Det er nu op til direktionerne på regionens hospitaler og Akutberedskabet at bruge midlerne med udgangspunkt i de rammer, som er fastsat i aftalen. Aftalen træder i kraft fra den 17. december 2021 og pengene ventes brugt inden udgangen af april. Enkelte af initiativerne vil blive udmøntet med virkning fra 1. december.

​Fakta

 • Aftalen er indgået med Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, FOA, HK, 3F, Danske Bioanalytikere, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. 
 • Aftalen omfatter månedslønnede sygeplejersker, radiografer, jordemødre, laboranter, bioanalytikere, social- og sundhedspersonale, lægesekretærer/HK-personale, yngre læger, overlæger, præhospitalt personale, vagtcentralpersonale samt støttefunktioner. Aftalen omfatter også portører, servicemedarbejdere/-assistenter og rengørings-/husassistenter i det omfang, at de på regelmæssig/daglig basis understøtter de udvalgte områder. 
 •  Frontlinjeledere kan omfattes, hvis de indgår i driften i et omfang, der adskiller sig væsentligt fra det normale. 
 • Studerende, elever, timelønnede og tilkaldevikarer er ikke omfattet af aftalen. Dog er timelønnede på regionens hospitalers interne vikarkorps omfattet af den særlige bonus på udvalgte vikarvagter. 
 • Region Hovedstaden forventer herudover, at der indgås tiltrædelsesaftaler med relevante faglige organisationer.

 

Udfordringerne i Region Hovedstaden gælder især pres på følgende områder:

 • ·         Medicinske sengeafsnit
 • ·         Intermediær- og intensivafsnit
 • ·         Anæstesi- og operationsafsnit
 • ·         Børne- og ungeafdelinger
 • ·         Akutte modtagelser
 • ·         Fødeområdet
 • ·         Diagnostiske afdelinger Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor