Region Hovedstaden øger antallet af praktiserende læger

​I 2019 øger Region Hovedstaden igen kapaciteten, så der kan etableres 11 nye lægepraksis. Det har Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng besluttet på baggrund af den årlige lægedækningsundersøgelse og en prognose for lægebehovet de kommende fem år. 

Vent...
I flere områder i hovedstadsregionen oplever borgere desværre, at det kan være svært at få en praktiserende læge. Flere praktiserende læger er gået på pension, og samtidigt sker der en befolkningstilvækst i regionen. Så selvom kapaciteten er blevet øget i 2017 og 2018, er dette ikke tilstrækkeligt. 

Det viser lægedækningsundersøgelse for 2019 og den langtidsprognose for de kommende 5 år, som Region Hovedstaden har udarbejdet sammen med PLO-Hovedstaden og kommunerne.

- Vi har gennem de seneste år udvidet lægekapaciteten for at følge med behovet og det gør vi også i 2019. Udfordringen er imidlertid, at der i hele landet mangler praktiserende læger. Så selv om vi udvider kapaciteten, er det svært at få læger nok. Vores fokus er derfor på - sammen med kommunerne og PLO-Hovedstaden – at gøre det attraktivt at blive praktiserende læge her i regionen, siger Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng.

På forkant med udviklingen

Der er lige nu 1.047 aktive kapaciteter i almen praksis. Herudover er der 51 kapaciteter, som er tildelt læger eller i opslag og derfor endnu ikke har patienter. Kapaciteten er dermed samlet på i alt 1.098 kapaciteter. 

Prognosen viser, at en kapacitet på 1.098 er tilstrækkeligt til at dække behovet det kommende år, men også, at der allerede i 2020 er behov for en yderligere udvidelse. Men kapacitet gør det ikke alene. Lægerne der har fået tildelt kapaciteterne skal også etablere og åbne deres klinik. Så for at være på forkant udvider regionen kapaciteten med 11 i 2019.

- Det er godt, at vi nu har fået en prognose, som ser fem år frem, så vi kan komme på forkant med udviklingen. Det giver regionen, PLO-Hovedstaden og kommunerne et godt grundlag for at planlægge langsigtet, tilføjer Qasam Nazir Ahmad (Å).

Fakta om lægedækningen i Region Hovedstaden

  • Der er i alt 1.098 lægekapaciteter i regionen. Af disse er 1.047 aktive. De øvrige 51 forventes at åbne i løbet af 2019 og 2020.
  • Regionen har på baggrund af den årlige lægedækningsundersøgelse udvidet med 13 nye lægepraksis i 2017 og syv i 2018 samt ekstraordinært med yderligere 10 kapaciteter i efteråret 2018. 
  • Samtidig har regionen åbnet to midlertidige regionsklinikker i efteråret 2018.
  • Befolkningstallet i regionen forventes at stige med knap 17.900 i 2019 og med yderligere 17.800 i 2020. Derfor udvider regionen allerede nu med yderligere 11 kapaciteter for at kunne dække behovet for læger i 2020. 

Du kan læse hele undersøgelsen på Region Hovedstadens hjemmeside.

Yderligere information:

Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, tlf.:  42 70 40 42
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor