Region Hovedstaden satser på flere elever indenfor de tekniske fag


En målrettet indsats skal i 2014 etablere nye praktikpladser på regionens hospitaler
Danmark vil i 2020 mangle 20.000 faglærte indenfor fag som f.eks. datateknikere, elektrikere og VVS. Det oplyser
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Derfor har Region Hovedstaden, som en af landets største arbejdspladser, besluttet sig for at løfte en større del af dette uddannelsesansvar.

Gennem et tæt samarbejde er regionens egen regionale praktikpladsenhed og Center for HR gået systematisk i gang med at se på, hvad der kunne være af muligheder for lærlinge og elever på alle regionens hospitaler og andre institutioner.

Konkret kigges der på at udvikle forskellige modeller for uddannelsesaftaler. F.eks. ser man på mulighederne for, at en praktikplads kunne gå på tværs af hospitalerne og afdelinger eller, at man kunne lave delaftaler, hvis der nu kun er plads til en del af uddannelsen det ene sted.

- Vi har ikke været gode nok til at se potentialet for flere elever i vores organisation indenfor de tekniske fag. Som en af landets største offentlige arbejdspladser, vil jeg gerne have, at vi går forrest og løfter det uddannelsesansvar, som sikrer, at vores unge kan færdiggøre deres uddannelse.

Derfor er jeg rigtig glad for denne målrettede indsats, siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).


Samarbejde med de nye praktikcentre

Region Hovedstaden vil arbejde tæt sammen med erhvervsskolernes nye praktikcentre, som giver gode muligheder for at skræddersy forløb til glæde for både den unge og arbejdspladsen. 

- Det er et kæmpe plus, at regionen er gået i gang med deres egen arbejdsplads – der er et stort potentiale for f.eks. VVS elever på hospitalerne, siger Christian Iversen, instruktør for unge i VVS skolepraktik på Teknisk Erhvervsskole Center.

Region Hovedstaden har traditionelt gode erfaringer med at ansætte elever indenfor de sundhedsfaglige uddannelser, men har ikke tidligere foretaget så systematisk og koordineret en indsats med at få ansat lærlinge indenfor de tekniske fag.

Fakta:

  • Den regionale praktikpladsenhed i Region Hovedstaden samarbejder med regionens syv erhvervsskoler om at skaffe praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. 
  • Center for HR har pr. 1. januar 2014 samlet administrations– og driftsopgaver vedr. erhvervsuddannelserne i Sektion for Grunduddannelse. Centraliseringen skal bl.a. styrke koordinationen af elever og lærlinge og give et fagligt løft. 
  • Samarbejdet mellem Den regionale praktikpladsenhed og Center for HR skal udmøntes i effektive og systematiske elevprogrammer, således at regionens hospitaler og institutioner får flere elever.

Yderligere oplysninger hos:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, telefon 70 20 95 88
  • Den regionale praktikpladsenhed, konsulent Jette Als, telefon 51 15 49 78
  • Center for HR, sektionschef Sara Vafai-Blom, telefon 38 66 99 45

 

Redaktør