Region Hovedstaden ser i krystalkuglen for kollektiv trafik

Måden, vi transporterer os på, ændrer sig hele tiden. Derfor vil Region Hovedstaden nu granske, hvordan der fremover skal investeres i kollektiv trafik.​

Letbaner og førerløse tog og biler er moderne og fleksible transportformer, som vi ikke kunne forestille os i bybilledet for 30 år siden. Men i dag peger den teknologiske udvikling for offentlig transport i retning af mere fleksibilitet.

Og når vi bevæger os anderledes i trafikken, har det samtidig betydning for, hvordan der skal investeres i fremtidens offentlige trafikale netværk. Samtidig forventes der de kommende årtier at ske store ændringer i antallet af borgere i regionen, hvor flere og flere flytter til hovedstaden.

Derfor er Region Hovedstaden nu ved at indgå aftale med Hovedstadens Letbane om et analysearbejde, der skal se på, hvordan fremtidens kollektive trafik udvikler sig, samt hvilke transportbehov og muligheder der er i det kollektive trafiksystem.

Analysen skal også se på, om der er byer og områder i regionen, der gennem nye investeringer i infrastruktur og højklasset kollektiv trafik, kan blive mere attraktive for borgerne og dermed skabe udvikling og nye jobs. 

God infrastruktur skaber vækst
Det er blandt andet en god sammenhængende infrastruktur og størst mulig mobilitet, der skaber vækst, siger regionsrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), og peger på flere udfordringer, som regionen vil se på. 

- Vi ved at de store trængselsproblemer på motorvejen nordfra til København har betydning for hvor folk bosætter sig. Der er også flere områder i regionen, hvor der mangler tværgående offentlige forbindelser, og så er der nogle af vores hospitaler i Købehavn, der kun er betjent af busser, og hvor fremkommeligheden i myldretiden kunne blive meget bedre, hvis de blev betjent af f.eks. letbaner eller metro, siger regionsrådsformanden.

Konkrete forslag
Det er regionsrådet i Region Hovedstaden, der har taget initiativ til at få udarbejdet en trafikanalyse efter, at den nuværende regering i september måned afviste at tilføre statslige midler til analysearbejdet. 

- Når vi får resultaterne fra analysen, er vi klar til at byde ind med konkrete forslag til forbedringer af den offentlige trafik, og så håber vi, at regeringen vil være villig til at investere i den fælles og offentlige trafik, siger Sophie Hæstorp Andersen 

Fakta:

  • Analysen forventes at sættes i gang ultimo 2015 og forløber i to faser. Fase 1 forventes at være afsluttet omkring årsskiftet 2016-2017, hvorefter der tages endelig beslutning om indholdet i fase 2 samt inddragelse af øvrige parter. Den samlede analyse forventes afsluttet med udgangen af 2018. Analysen finansieres for 10 mio. kr.

  • Det er bl.a. på baggrund af analyser fra Trængselskommissionens og Danmarks Tekniske Universitet for Region Hovedstaden at administrationen i Region Hovedstaden har vurderet, at der er brug for at lave en analyse af behovet for investeringer i fremtiden.

  • I regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) indgår det, at regionen arbejder for at sikre en stærk og veludbygget infrastruktur og et stærkt og sammenhængende kollektivt trafiksystem.

 Yderligere oplysninger:

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88


Redaktør