Region Hovedstaden skal hjælpe EU med europæisk lager af værnemidler

​Den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed under Justitsministeriet har indgået en aftale med EU-Kommissionen om etablering af et fælles lager af værnemidler i Danmark – et såkaldt rescEU-lager. Region Hovedstaden skal hjælpe med at løfte opgaven.
Vent...

​Region Hovedstaden skal samarbejde med styrelsen om at løse opgaven, fordi regionen har god erfaring med logistik, indkøb og national produktion af værnemidler til det nationale lager, som regionen har varetaget under coronapandemien.

Mundbind, kitler og handsker er et helt essentielt i kampen mod smittespredning under corona. Coronapandemien viste, at markedet for værnemidler hurtigt blev presset. Derfor har EU besluttet at oprette europæiske lagre af værnemidler og andet kritisk udstyr. Èt af dem skal placeres i Danmark. Det glæder Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at regionen sammen med styrelsen får mulighed for at bringe sine erfaringer i spil og hjælpe de andre EU-lande under kommende sundhedskriser:

"Det er en stor og vigtig opgave at sikre værnemider under en pandemi, og jeg er både glad for og stolt over, at vi i Regionen skal samarbejde med Styrelse for Forsyningssikkerhed om et EU-lager. Samtidig er det også en kæmpe anerkendelse af det hårde arbejde, som vores indkøbere, lagermedarbejdere, chauffører har påtaget sig under coronapandemien," siger hun.

Fakta

  • EU-lagret skal være et supplement til de nationale lagre.
  • Lagret finansieres fuldt ud af EU Der er oprettet lignende lagre i Tyskland, Ungarn, Rumænien og Sverige.

Læs mere på Styrelsen for Forsyningssikkerheds hjemmeside www.sfos.dk

Kontakt

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor