Region Hovedstaden styrker sygeplejen på medicinske afdelinger

Politikerne i Region Hovedstaden vil styrke kompetenceudvikling og karrieremuligheder for sygeplejersker på de medicinske afdelinger. Sygeplejerskerne bakker op.

​Flere medicinske afdelinger i Region Hovedstaden har svært ved at fastholde og tiltrække erfarne sygeplejersker. Det betyder, at afdelingerne konstant har skullet oplære nye sygeplejersker, hvilket har presset de i forvejen travle afdelinger. Det har konsekvenser for patienterne, fordi de tilbageværende sygeplejersker har skullet løbe stærkere og stærkere. 

Derfor vedtager Region Hovedstaden nu nogle målrettede indsatser for at styrke fagligheden på de medicinske afdelinger. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S): 

"Det er vigtigt for mig, at du får et godt sammenhængende forløb på vores hospitaler og møder sygeplejersker, som har tid til dig. Vi kan se, at det er et problem på de medicinske afdelinger, hvor sygeplejerskerne må løbe ekstra hurtigt. Derfor har vi i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd lagt os fast på nogle målrettede indsatser, så vi kan blive bedre til at rekruttere og fastholde sygeplejerskerne."

Glæde i Dansk Sygeplejeråd

I Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er der stor tilfredshed med regionens tiltag.

"Medicinsk sygepleje er meget komplekst, for patienterne har ofte mange forskellige lidelser, der skal tages højde for. Det gør det spændende at arbejde med, men også meget krævende, og mangel på udviklingsmuligheder har fået mange sygeplejersker til at søge andre steder hen. Det ændrer regionen på nu, og det skal den have stor ros for," siger kredsformand Vibeke Westh.

Hun fremhæver, at sygeplejersker efterspørger karriereveje og uddannelse, og at løbende faglig udvikling er vigtigt for arbejdsglæden. Derfor forventer Dansk Sygeplejeråd også, at det nye tiltag vil have en effekt.

"Fagligt kompetent personale er en forudsætning for gode og trygge patientforløb og et godt arbejdsmiljø. I sidste ende er det en forudsætning for, at kapaciteten på hospitalerne kan følge med behovet. Dette er den rigtige vej at gå," siger Vibeke Westh.

Indsatserne er et resultat af et tæt samarbejde mellem Center for HR i Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, hvor man i fællesskab har identificeret barrierer og løsninger for at gøre de medicinske afdelinger til attraktive arbejdspladser.

Opkvalificering, fastholdelse og rekruttering

En del af udfordringerne med at skabe varige forbedringer på de medicinske afdelinger har været, at personaleomsætningen nogle steder er meget høj. Det betyder, at der går meget tid med at oplære nyansatte til afdelingernes rutiner, og at der ofte opstår ledige stillinger, der er svære at besætte. Det øger arbejdspresset på de tilbageværende sygeplejersker, og afdelingerne risikerer at komme ind i en ond cirkel.

Derfor vil Region Hovedstaden nu tilbyde såvel nyuddannede som erfarne sygeplejersker kompetenceudvikling og karriereplanlægning for at få dem til at blive på de medicinske afdelinger. Dertil kommer en indsats for at informere studerende og andre sygeplejersker om de mange spændende faglige muligheder på medicinske afdelinger.

Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70 20 95 88
  • Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Vibeke Westh, tlf. 26 16 50 25


Redaktør