Region Hovedstaden tager som den første region globalt ansvar på klimaområdet

​Region Hovedstaden får som den første danske region mulighed for at påvirke den globale klimadagsorden. Regionsrådet har besluttet, at regionen fremover skal deltage som observatør i to ambitiøse internationale netværk. 

- Vi investerer i klimavenlige løsninger som supercykelstier og offentlig grøn transport fx el-biler- og busser, og vi prioriterer genbrug af affald på regionens hospitaler samt grønne indkøb. Men klimadagsordenen kender ikke grænser. Derfor gavner det både os selv her i regionen og mennesker og natur i resten af verden, at vi kan gå sammen internationalt for at styrke den grønne omstilling, siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).
 
I det ene netværk, Compact of States and Regions, indrapporterer medlemmerne, hvad status er på udledningen af CO2. Det betyder, at netværket har et stærkt faktuelt grundlag at tale og handle ud fra, fx ved det næste store klimatopmøde, der holdes i november i år (COP 22). 
 
Det andet netværk, R20, understøtter grøn omstilling ved at søsætte grønne projekter. Netværket samler investorer, der interesserer sig for grøn omstilling og kobler dem til gode grønne forretningsideer. Netværket blev oprindeligt startet af action-skuespiller og tidligere guvernør i Californien Arnold Schwarzenegger.
 
- Virksomheder i Greater Copenhagen er gode til miljøvenlige og bæredygtige løsninger. En stor del af vores samlede danske eksport kommer netop fra disse virksomheder der arbejder med grønne løsninger. Ved at deltage i de her netværk, kan vi medvirke til, at danske virksomheder fortsat er i front, når det kommer til at udvikle fx fremtidens intelligente og energibesparende gadebelysning eller affald, der kan genbruges i helt nye sammenhænge. Det gavner klima og miljø og skaber samtidig vækst og arbejdspladser for de mennesker, der bor her i regionen, siger Jens Mandrup.
 
Region Hovedstadens politikere har sat et mål for, at hovedstadsregionen skal have en fossilfri el- og varmeforsyning allerede i 2035. Konkret betyder det, at fjernvarmeværker i hovedstadsregionen i 2035 ikke længere leverer energi fra kul og naturgas, men i stedet fra vind, biomasse og andre vedvarende energikilder, ligesom almindelige oliefyr udfases og vil blive erstattet af fx varmepumper. Målet er desuden, at transportsektoren også er baseret på vedvarende energikilder i 2050, så hovedstadsregionen vil være fuldstændig fossilfri i 2050. 
 
Yderligere information:
 
Formand for miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup (SF), mobil: 31 34 88 98

Redaktør