Region Hovedstaden tilbyder dagligt 58.900 test for COVID-19

​Regionerne har indgået kontrakt med private leverandører om hurtigtest som supplement til de eksisterende faste og mobile test med halspodning (PCR). 

Vent...


Region Hovedstaden kan med en ny aftale med SOS International A/S i alt tilbyde 16.400 daglige hurtigtest på faste lokationer, og er et supplement til de 42.500 PCR-test, der dagligt tilbydes på teststederne. I alt tilbyder Region Hovedstaden således dagligt 58.900 test for COVID-19.

Dertil kommer, at fem af regionens testcentre også har udvidet åbningstiderne, så de kan nå flere borgere – og det bliver mere fleksibelt for borgerne med tider både tidlig morgen og efter klokken 18.

»Det er vigtigt jævnligt at blive testet, selvom man ikke føler sig syg eller har symptomer på corona, så vi kan blive ved med at bremse op for smitten. Derfor udvider vi åbningstiderne, så det også bliver lettere for dem, der kommer ud og har mange forskellige kontakter via deres arbejde, at blive testet tidligere om morgenen og senere om aftenen,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hen over weekenden var der stadig en del detaljer, som ikke helt var faldet på plads med SOS International.

"Der er en tæt dialog med SOS International, og alle har stort fokus på, at det meget hurtigt skal fungere optimalt, men leverandøren skal lige have et par dage til at komme på plads. Det er en stor opgave," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Regeringens teststrategi indebærer, at plejecentre de næste 14 dage er hovedprioriteten for hurtigtest. I den periode testes plejecentre som udgangspunkt med hurtigtest de dage, hvor der ikke PCR-testes. Alt efter ændringer i den nationale strategi vil det kunne være relevant på sigt at omprioriterer de mobile hurtigtest, så de i stedet kan anvendes til mobile tilbud nær gymnasiale uddannelser mv.

Fakta

Aftale med regionerne om hurtigtest

 • Regionerne har efter aftale med Sundhedsministeriet indgået kontrakt med private leverandører om 100.000 daglige hurtigtest som supplement til det eksisterende set-up med PCR-tests. Aftalerne trådte i kraft 1. februar og varer frem til udgangen af april med mulighed for forlængelse eller opsigelse.
 • Region Hovedstadens andel af de udbudte test er 41.000 daglige test. Opgaven med at hurtigteste bliver fordelt, så 60 % bruges mobilt (testpersonalet kommer ud til borgerne), 40 % anvendes stationært (borgerne kommer til fast testlokalitet).
 • Mobile beredskaber kan sendes ud til eksempelvis plejehjem, ungdomsuddannelser, kommunale institutioner, universiteter eller andre steder, hvor det i tråd med den nationale test strategi er relevant med øget screening og smitteopsporing.
 • Med hurtigtesten får man svar indenfor maksimalt 30 minutter. De stationære teststeder holder som minimum åbent alle ugens dage fra kl. 8-20.

Det kommunale hurtigtest beredskab

 • Region Hovedstaden råder over i alt 24.600 daglige mobile hurtigtest.
 • Heraf disponeres 4.000 daglige test af Region Hovedstadens Akutberedskab til supplerende test i henhold til retningslinjerne for prioritering af hurtigtest til kommuner, statslige myndigheder, private virksomheder mv.
 • De resterende 20.600 er fordelt til kommunerne ud fra befolkningsstørrelse med henblik på test i henhold til den nationale teststrategi.
 • Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL er på et møde torsdag den 29. januar 2021 blevet enige om strategien for, hvordan den mobile kviktestkapacitet aktuelt skal prioriteres.
 • Prioriteringen indebærer, at plejecentre de næste 14 dage er hovedprioriteten for kviktest. I den periode testes plejecentre som udgangspunkt med kviktest de dage, hvor der ikke PCR-testes. Det betyder også, at der de kommende uger vil være tilsvarende mindre kapacitet til at teste eksempelvis daginstitutioner med mobile enheder.

Mobile COVID-19 teststeder (PCR-test)

 • Det borgerrettede mobile PCR-tilbud vil i den følgende tid være placeret i følgende kommuner og byer: Albertslund (Albertslund), Bornholm (Nexø, Hasle, Svaneke), Brøndby (Brøndby), Egedal (Stenløse), Frederiksberg (Frederiksberg), Fursø (Værløse), Gribskov (Græsted), Halsnæs (Hundested), Helsingør (Helsingør), Hvidovre (Hvidovre), Hørsholm (Hørsholm), Ishøj (Ishøj), København (Brønshøj), Rudersdal (Vedbæk, Nærum, Birkerød), Tårnby (Tårnby), Vallensbæk (Vallensbæk).
 • Supplerende samarbejder Region Hovedstadens Administration med SOS International A/S og Bornholms Kommune om at få etableret et pop-up center ved Bornholmerfærgen, der tilbyder hurtigtest.

 Yderligere info via Region Hovedstadens pressevagt på presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor