Region Hovedstaden træner cyberberedskab


Den 6.-7. november deltager regionen i den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV, hvor danske myndigheder træner beredskab mod cyberangreb og evne til at håndtere kriser.

Simuleret angreb

Hovedscenariet for KRISØV 2013 er et større koordineret cyberangreb mod Danmark. Angrebet vil i særlig grad blive rettet mod kritiske samfundsfunktioner og vil medføre omfattende afledte fysiske konsekvenser i ramte sektorer, hvilket bliver simuleret under øvelsen.

Finder sted hvert andet år

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Træner kerneopgaver i krisestyringen

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

Involverer alle led i krisestyringssystemet

Cyberangrebs-øvelsen vil involvere alle led af det nationale krisestyringssystem, herunder den Nationale Operative Stab (NOST) og det centrale operative kommunikationsberedskab (DCOK), Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål og Regeringens Sikkerhedsudvalg.

Deltagere

 • Statsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Rigspolitiet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Politiets Efterretningstjeneste
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Center for Cybersikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Forsvarskommandoen
 • Statens IT
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Energistyrelsen
 • Fødevarestyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Statens Seruminstitut
 • Københavns Politi
 • Region Hovedstaden
 • Københavns Kommune
 • Lokal Beredskabsstab København
 • Energinet.dk
 • Dong Energy
 • NETS
 • Danmarks Radio
 • Metroselskabet/Metroservice
 • Version2
 • Computerworld
 • Storbritanniens ambassade
 • Norges ambassade
 • Sveriges ambassade.
Redaktør