Region Hovedstaden vedtager ændringer i hospitalsplanen


Fremover skal nogle borgere i hovedstadsregionen til andre hospitaler, hvis de skal føde eller har brug for bestemte typer behandling

​​

Hvor skal hovedstadsregionens gravide kvinder føde deres børn? Og hvilke hospitaler klarer fremover øjenoperationerne i fuld narkose?

Det har regionsrådet i Region Hovedstaden bl.a. vedtaget i den årlige revision af Hospitals- og Psykiatriplanen frem mod 2020, den såkaldte HOPP2020.

Tjekker plan igennem

Hvert år gennemgår regionsrådet regionens hospitals- og psykiatriplan. Det sker for at sikre, at forudsætningerne for, hvordan opgaverne er fordelt på regionens hospitaler, ikke har ændret sig.
 
Hvis der er forhold, der har ændret sig, eksempelvis stigende eller faldende fødselstal eller nye anvisninger fra Sundhedsstyrelsen om at samle højt specialiserede behandlinger på færre hospitaler, bliver fordelingen af specialerne tilpasset.

Fire ændringer

De fire forslag, som regionsrådet har vedtaget er:

• Flytning af øjenoperationer, som kræver fuld narkose fra Nordsjællands Hospital (Hillerød) til Glostrup Hospital.

• Ændringer af fødselshenvisninger: 
- Kvinder bosiddende i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner henvises til Nordsjællands Hospital ved fødsel (henvises i dag til Herlev Hospital) 
- Kvinder bosiddende i Høje-Taastrup, Albertslund og Glostrup kommuner henvises til Hvidovre Hospital ved fødsel (henvises i dag til Herlev Hospital) 
- Kvinder bosiddende i Vanløse og Bispebjerg bydele henvises til Herlev Hospital ved fødsel (henvises i dag til Hvidovre Hospital). 
- Endelig henvises kvinder bosiddende i Frederiksberg Kommune til Herlev Hospital ved fødsel (henvises i dag til Rigshospitalet).

• Apopleksibehandling, der er behandling af patienter, der har haft en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, samles på de neurologiske afdelinger. Samtidig flyttes den rehabilitering af følger af apopleksi, som foregår på hospitalerne, fra Amager, Frederiksberg og Gentofte hospitaler til de neurologiske afdelingers apopleksiafsnit på hhv. Glostrup, Bispebjerg og Herlev Hospitaler.

• Der etableres en urologisk klinik på Bispebjerg Hospital under ledelse af Rigshospitalet.

Bedst mulige behandling

- Med ændringerne sikrer vi, at borgerne også i fremtiden altid får den bedst mulige behandling på vores hospitaler. Ved eksempelvis at samle apopleksibehandlingen på de neurologiske afdelinger, kan vi bedre sikre, at borgeren får en mere sammenhængende behandling og at alle borgere får en ensartet behandling af høj kvalitet, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Rigshospitalet har haft mange

Nogle gravide skal føde på andre fødeafdelinger
Især forslaget om at ændre fødesteder for de fødende kvinder i hovedstadsregionen, har skabt røre i nogle af de berørte områder.

Udgangspunktet for de vedtagne ændringer er, at Rigshospitalet har haft langt flere fødsler, end fødeafdelingen har plads til. Samtidig har Nordsjællands Hospital ikke haft nær så mange fødsler, som de kan klare.

- Regionsrådet har derfor ændret på fødeområderne, så de fødende kvinder ikke skal opleve de kaotiske forhold, som nogen har været ude for på grund af pladsmangel eller mangel på jordemødre. På den ene side tager vi lidt af presset fra Rigshospitalet og på den anden side giver vi flere fødsler til Nordsjællands Hospital, så de kan opretholde deres høje kvalitet – og det er til fordel for både barn og forældre, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

- Kvaliteten på hospitalet er god, og det afspejles i den landsdækkende patientundersøgelse, der viser, at fødeafdelingen har de allermest tilfredse fødende kvinder.

Fælles fødselsvisitation

Der vil desuden blive oprettet nye jordemoderklinikker i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner, hvor afstanden til fødeafdelingen bliver lidt længere, så de gravide kvinder stadig har kort vej til de rutinemæssige jordemoderkonsultationer.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen understreger, at det frie sygehusvalg stadig gælder for de gravide kvinder.

Derfor skal der etableres en fælles visitation for fødeområdet, så en gravid kvinde altid har mulighed for at ønske en bestemt fødeafdeling, eksempelvis hvis hun ønsker at føde sit barn nummer to på det hospital, hvor hun fødte det første barn.


Fakta:


• De fire forslag til ændring af HOPP2020 blev sendt i høring i april måned og efter høringsperiodens udløb, var der kommet 40 høringssvar. De er alle blevet gennemgået, og de fire forslag har alle opnået bred opbakning.
• Alle ændringer skal implementeres i løbet af 2014 og 2015.
• Læs mere om Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 her

For yderligere oplysninger:

• Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør