Region Hovedstaden vinder sag om kædeansvar

​Klagenævnet for Udbud har netop i en afgørelse givet 100 procent opbakning til, at Region Hovedstadens kontrakter vedrørende byggerier indeholder sociale klausuler, som sikrer, at håndværkerne sikres ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Vigtig afgørelse i kampen mod social dumpning, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).​​​​​​​​​

​"Som en stor offentlig bygherre har regionen et særligt ansvar. Det er derfor vi har fokus på ordenligt løn- og ansættelsesvilkår og på at skabe praktikpladser til de unge mennesker i regionen," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Hun glæder sig over, at denne første principielle sag i Danmark er så klar og utvetydig i forhold til regionens politik, men påpeger, at den også får stor betydning for en lang række danske offentlige byggerier. Hovedparten af kommunerne og alle regionerne stiller i dag krav om danske løn og arbejdsvilkår på deres byggeprojekter. 

Dansk Byggeri indgav i juli 2015 med afsæt i et konkret byggeprojekt på Herlev Hospital en klage af principiel karakter for Klagenævnet for Udbud. Dansk Byggeri klager over Region Hovedstadens kontraktbestemmelser vedrørende regionens løn- og ansættelsesvilkår og CSR-bestemmelser. 

Dansk Byggeri mente ikke, at det såkaldte kædeansvar er i overensstemmelse med EU´s proportionalitetsprincip, ligesom Dansk Byggeri fandt regionens CSR-bestemmelser uforenelige med såvel EU-direktivets bestemmelser om gennemsigtighed og proportionalitet.

Kædeansvaret betyder, at en kontraherende entreprenør skal stå til ansvar for en underentreprenørs løn- og ansættelsesvilkår og for om underentreprenøren har sikret sig, at de ansatte har lovlig opholds- og arbejdstilladelse.

​Klagenævnet for Udbud har imidlertid den 2. august 2016 afsagt en kendelse, som på samtlige påstande frifinder regionen.

Link til Kammeradvokaten​

 

Yderligere kontakt:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten på presse@regionh.dk eller 7020 9588
Redaktør